Nieuwe leden Raad van Toezicht

Per 1 januari 2023 zijn er 2 nieuwe leden benoemd in onze Raad van Toezicht.

Jeroen Hilbrands volgt Michel Lind op als voorzitter van onze RvT. Verder was er een vacature door het tussentijdse vertrek van een lid welke door Emilie Schols ingevuld wordt. Michel was door het bereiken van de maximale termijn niet meer herbenoembaar.

BPZ is in de zomer van 2022 een traject gestart om 2 nieuwe RvT leden te vinden
Nadat een selectie is gemaakt hebben de gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het Belanghebbendenorgaan, de raad van toezicht en het bestuur. Het Belanghebbendenorgaan heeft Jeroen en Emilie het meest geschikt bevonden en het bestuur een bindende voordracht gedaan.

DNB heeft ingestemd met de benoemingen
Met de bindende voordracht van het Belanghebbendenorgaan heeft het bestuur beiden benoemd, onder de voorwaarde dat DNB met deze benoeming akkoord gaat. BPZ heeft in december 2022 het goede nieuws vernomen dat DNB de benoemingen heeft goedgekeurd.

BPZ over benoeming Jeroen en Emilie
“Wij zijn heel blij met de toetreding van Jeroen en Emilie. De Raad van Toezicht is nu weer compleet en met beiden hebben we ervaren personen voor de RvT gevonden. We heten hun van harte welkom en wensen ze veel succes. Tegelijk willen we Michel bedanken voor zijn inzet voor BPZ. Hij is vanaf de start betrokken geweest bij ons fonds en heeft een positieve bijdrage gehad aan de ontwikkeling van ons fonds.’’