Bijna met pensioen - bedrag ineens

Als de Tweede en Eerste Kamer met deze wet akkoord gaan, kunt u vanaf 1 juli 2023 bij pensionering maximaal 10% van de waarde van het ouderdomspensioen in 1 keer ontvangen, ook wel een bedrag ineens* genoemd. De pensioenuitkering die u de rest van uw leven krijgt, wordt hierdoor wel lager. Hoe hoger het bedrag ineens is, hoe lager de levenslange pensioenuitkering wordt. Met het bedrag ineens mag u doen wat u wilt. Bijvoorbeeld uw hypotheek (deels) aflossen, een auto kopen of toch die dure vakantie doen. U beslist zelf. Het kan om veel geld gaan, dus let op dat er geen misbruik wordt gemaakt van uw geld door mensen die u prachtige beleggingskansen beloven.

Er zijn spelregels voor het bedrag ineens
Dit betekent het volgende:

  • U mag maximaal 10% van de waarde van het ouderdomspensioen in één keer opnemen. Minder mag ook, bijvoorbeeld 5%.
  • Na opname van het bedrag ineens moet uw resterende bruto pensioen meer zijn dan € 520,35 per jaar (wettelijke afkoopgrens in 2022).
  • Gaat u met deeltijdpensioen? Dan krijgt u maximaal 10% van de waarde van het pensioen wat dan ingaat.
  • Het betreft de waarde van het resterende ouderdomspensioen na de automatische omzetting van het ouderdomspensioen in een combinatie van ouderdoms- en partnerpensioen voor de mensen die gehuwd zijn.

U mag het bedrag ineens niet combineren met keuzes waardoor de hoogte van de uitkering varieert:

  • U kunt het bedrag ineens niet combineren met de keuze voor hoog-laag (of laag-hoog). Hoog-laag betekent dat u de eerste jaren van uw pensioen een hogere uitkering krijgt en de jaren daarna een lagere uitkering. Laag-hoog is het omgekeerde daarvan.
  • U kunt het bedrag ineens niet combineren met de keuze voor een AOW-overbruggingspensioen. Als u vóór uw AOW-leeftijd met pensioen gaat, krijgt u nog geen AOW-uitkering. Het is mogelijk om uw pensioen tot de AOW-leeftijd te verhogen waardoor u tijdelijk een hogere uitkering krijgt en de jaren daarna een lagere uitkering.

Heeft u een ex-partner die recht heeft op een deel van uw ouderdomspensioen? Let op:

  • Bij pensionering mag u zelf de keuze maken voor bedrag ineens. Er is dus geen toestemming nodig van uw ex-partner. Maar uw ex-partner heeft wel recht op een deel van het bedrag ineens. Heeft u aan ons doorgegeven dat wij de ex-partner direct zijn of haar deel van het ouderdomspensioen betalen? Dan betalen we ook dat deel van het bedrag ineens aan uw ex-partner. Heeft u dit niet doorgegeven? Dan moet u dit deel zelf aan uw ex-partner betalen.

Welke voor- en nadelen zitten er aan een bedrag ineens
Een bedrag ineens heeft voordelen, omdat u meer flexibiliteit krijgt om het pensioen op uw eigen situatie af te stemmen. De hypotheek aflossen of het huis verduurzamen kan verstandig zijn. Of misschien wilt u uw kinderen een bedrag schenken. Als uw resterende inkomen voldoende is, kan een bedrag ineens handig zijn. Toch kan een bedrag ineens ook nadelen hebben. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • Uw maandelijkse pensioen gaat omlaag. Kijk daarom goed of u voor de rest van uw leven genoeg pensioen overhoudt.
  • U gaat misschien meer belasting betalen. Door het bedrag ineens kan uw inkomen namelijk in een hogere belastingschijf vallen. Daardoor blijft er netto minder over dan u misschien had verwacht.
  • Heeft u recht op toeslagen? Zoals zorgtoeslag of huurtoeslag? Dan kan het zijn dat u die tijdelijk niet meer krijgt. Want uw inkomen wordt gedurende één jaar hoger door het bedrag ineens.

Uitbetaling van bedrag ineens
Het bedrag ineens keren wij uit op uw daadwerkelijke pensioendatum. Gaat u met pensioen in de maand waarin de AOW ingaat? Dan kunt u de betaling van dat bedrag mogelijk uitstellen tot januari van het volgende jaar. Het voordeel is dat u (in principe) na de AOW-datum minder belasting betaalt.

Wat moet u doen?
Is een bedrag ineens iets voor u? Denk dan op tijd na over deze keuze. Zo bent u goed voorbereid of vraag een adviseur om hulp.

*volledige tekst over bedrag ineens is onder voorbehoud van goedkeuring van deze wet door de Tweede en Eerste Kamer.