AOW leeftijd stijgt, pensioenrichtleeftijd blijft gelijk

De door het CBS gepubliceerde cijfers over de levensverwachting laten zien dat de AOW-leeftijd in 2028 stijgt naar 67 jaar en drie maanden.

Voor 2024 is wettelijk bepaald dat de AOW-leeftijd stijgt naar 67 jaar. Elke verhoging die daarna komt is afhankelijk van de resterende levensverwachting van een 65-jarige. Dit wordt berekend door het CBS. Het ministerie van Sociale Zaken moet deze verhoging minimaal vijf jaar van tevoren aankondigen.

Pensioenrichtleeftijd blijft 68 jaar
Heeft u naast AOW ook nog pensioen opgebouwd bij 1 of meerdere werkgevers dan geldt een andere ingangsdatum. Hiervoor geldt de pensioenrichtleeftijd. De pensioenrichtleeftijd wordt, anders dan bij de AOW, in stappen van 1 jaar in plaats van 3 maanden verhoogd.

De aankondiging van een verhoging van de pensioenrichtleeftijd moet 1 jaar van tevoren bekend worden gemaakt. Daarbij wordt uitgegaan van de levensverwachting van een 65-jarige over tien jaar.