Wetgeving Pensioenakkoord uitgesteld

De ingangsdatum van de wetgeving over het landelijke Pensioenakkoord is met een half jaar uitgesteld naar 1 juli 2023. Eerder was het de bedoeling dat per 1 januari 2023 in zou gaan.

De wet is nu in behandeling in de Tweede Kamer. Kamerleden hebben zoveel vragen gesteld dat de minister de ingangsdatum uitstelt. Ze verwacht dat 1 juli 2023 wel zal lukken. De uiterste datum, waarop alle pensioenregelingen in Nederland moeten voldoen aan de nieuwe wet, blijft ongewijzigd staan op 1 januari 2027.

Het landelijke Pensioenakkoord is in 2019 gesloten tussen het kabinet en de sociale partners (de vakbonden en de werkgeverorganisaties). Het Pensioenakkoord bevat afspraken over een aantal belangrijke veranderingen in het pensioenstelsel. Het doel is het pensioen persoonlijker en transparanter te maken. Maar ook dat het pensioen beter aansluit op de huidige arbeidsmarkt, waar mensen vaker dan voorheen van baan en van werkgever veranderen. Deze plannen zijn vertaald in een wetsvoorstel welke nu in de Tweede Kamer ligt. Als de Tweede Kamer akkoord is, gaat de wet nog voor behandeling naar de Eerste Kamer.

Wilt u meer weten?
U wordt op de hoogte gehouden over het pensioenakkoord op onze website.