Heeft u al meegedaan aan ons onderzoek?

Op 12 september 2022 heeft u een e-mail van ons pensioenfonds ontvangen. Hierin staan een aantal vragen over het beleggen in het nieuwe pensioenstelsel. Hoe groot mogen die bewegingen volgens u zijn. Of anders gezegd hoeveel risico bent u bereid te nemen?

Vragenlijst bestaat uit 2 delen
Het eerste deel gaat over uw risicobereidheid en het tweede deel gaat over uw voorkeur voor de mate van solidariteit (het delen van risico) in de nieuwe pensioenregeling. Als we dat weten, kunnen we betere keuzes maken voor het type pensioenregeling en in de manier waarop we beleggen. Het tweede deel van het onderzoek is ook belangrijk voor de werkgroep pensioen die sociale partners adviseert. Ipsos voert het onderzoek uit.

Meedoen kost maar 10 minuten
Via de link in de e-mail van 12 september 2022 start u de vragenlijst. De vragen zijn kort. Het gaat om uw eerste reactie, er is geen goed of fout antwoord. Het gaat om uw mening.

Doe mee: uw mening doet ertoe!
Met het invullen van de vragenlijst heeft u invloed. U bepaalt mede hoe wij straks voor u gaan beleggen. Doe mee, want uw mening doet ertoe!

Meer weten over het nieuwe pensioenstelsel?
Kijk voor meer informatie op deze website bij Pensioenakkoord.

Pensioenakkoord