Eenmalige uitkering bij pensionering?

Vanaf 1 juli 2023 kunt u naar verwachting maximaal 10% van het opgebouwde ouderdomspensioen in één keer laten uitbetalen. Minder mag ook. Als u hiervoor kiest, dan wordt het maandelijkse levenslange ouderdomspensioen natuurlijk wel lager.

Eerder zou de wet al op 1 januari 2023 ingaan. De regering heeft voor uitstel gekozen om pensioenuitvoerders meer tijd te geven om de invoering goed te regelen.

Belangrijk om te weten
U mag zelf weten waar u de eenmalige uitkering aan uitgeeft. De besteding van het geld is dus helemaal aan u. Wel zijn er wettelijk spelregels voor het eenmalige bedrag. De eenmalige uitkering mag niet gecombineerd worden in combinatie met:

  • Een AOW-overbruggingspensioen, en
  • Een variërende uitkering: eerst hoog en dan laag

Op onze website staan alle mogelijke keuzes weergegeven. Voor meer informatie kijkt u op de website.

Ook belangrijk om te weten
De keuze voor de eenmalige uitkering verlaagt het levenslange ouderdomspensioen. Die levenslange uitkering mag niet lager worden dan de wettelijke afkoopgrens komen van € 520,35 bruto per jaar (2022).

U hoeft niet te wachten tot de AOW-datum. De eenmalige uitkering mag ook worden opgenomen als u eerder met pensioen gaat (maar dus niet in combinatie met het AOW-overbruggingspensioen of een hoog-laag constructie). Wel mag u kiezen voor een eenmalige uitkering als u met deeltijdpensioen gaat, zolang het resterende levenslange ouderdomspensioen maar niet lager wordt dan de wettelijke afkoopgrens.

In onze regeling wordt alleen ouderdomspensioen opgebouwd. Als u op de pensioendatum kiest voor een partnerpensioen dan wordt eerst het opgebouwde ouderdomspensioen omgezet in een combinatie van ouderdoms- en partnerpensioen. Vervolgens wordt de waarde van (maximaal) 10% van het nieuwe ouderdomspensioen eenmalig uitgekeerd.

Belasting en toeslagen
Voor de belastingen en toeslagen kan de eenmalige uitkering wel nadelige gevolgen hebben. U kunt bijvoorbeeld in een hogere belastingschijf terechtkomen. Ook kunnen eventuele rechten op toeslagen, zoals bijvoorbeeld zorgtoeslag of huurtoeslag, lager worden of verdwijnen, met als gevolg dat u geld moet terugbetalen. De gevolgen hangen af van uw persoonlijke situatie. Weest u zich hiervan wel bewust! En schakel indien nodig een financieel adviseur in om uw situatie goed in kaart te brengen.

Vervolg
Wij gaan deze keuzemogelijkheid verwerken in ons pensioenreglement en administratie. Wij informeren u in het najaar verder.