Wetsvoorstel pensioenakkoord naar Tweede Kamer

Op 30 maart 2022 is het Wetsvoorstel toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit is een belangrijke mijlpaal. Op basis van dit wetsvoorstel wordt de aanpassing van ons pensioenstelsel weer een stuk concreter.

Het wetsvoorstel ligt in het verlengde van de conceptversie van vorig jaar
Op basis van de reacties is het wetsvoorstel door het kabinet op onderdelen aangepast en verduidelijkt. Dit wetsvoorstel wordt nu eerst in de Tweede Kamer besproken. Hierna dient het behandeld te worden in de Eerste Kamer. Doelstelling is dat de wetgeving ingaat per 1 januari 2023. De eerste mogelijkheid om over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel ligt dan op 1 januari 2024. Uiterlijk moet dit hebben plaatsgevonden op 1 januari 2027.

Naast dit wetsvoorstel werkt het kabinet tegelijk aan verdere details
Die details worden in lagere regelgeving vastgelegd. Wij hopen dat kabinet en Tweede Kamer de uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid van de nieuwe pensioenregelingen aandacht geven. Hoe eenvoudiger wet- en regelgeving, hoe beter uitvoerbaar en uitlegbaar de pensioenregeling is.

Sociale partners in de Zuivel sector kunnen hier nu concreet mee aan de slag
Zij hebben een werkgroep ingesteld die de cao-tafel gaat adviseren. BPZ is in de werkgroep vertegenwoordigd.

Wij zullen u hierover binnenkort informeren
Ook zullen wij op deze website meer informatie geven over het wetsvoorstel.