Belegt BPZ in Rusland?

De inval van Rusland in Oekraïne en het verschrikkelijke oorlogsgeweld raakt de hele wereld. Ook wij leven mee met de bevolking in Oekraïne. Middels dit bericht willen we u informeren hoe de oorlog ons fonds raakt.

Om hoeveel beleggingen gaat het?
BPZ had per eind februari 2022 voor 2,8 miljoen euro aan beleggingen in Rusland, Belarus en Oekraïne. Dit is minder dan 0,5% van ons belegd vermogen. Daarvan zit het grootste deel in Rusland en het betreft aandelen in enkele ondernemingen en voor het grootste deel obligaties in ons Emerging Market Debt fondsen.

Kan BPZ de beleggingen in Rusland verkopen?
Of we de beleggingen in Rusland kunnen verkopen, hangt af van de situatie op de financiële markten. Deze beleggingen zitten in beleggingsfondsen waarin BPZ participeert. Hierdoor kan BPZ niet de opdracht geven om deze beleggingen te verkopen. De fondsen waarin BPZ belegt volgen de benchmark. Echter, omdat Rusland uit de benchmark is verwijderd zullen beleggingen in Rusland ook uit die fondsen verwijderd moeten worden. Op dit moment is dat helaas niet mogelijk omdat er geen handel mogelijk is en daarmee kan het even duren voordat deze beleggingen zijn verkocht.

Gevolgen voor ons pensioenfonds en uw pensioen
De oorlog in Oekraïne en de sancties voor Rusland vragen om extra aandacht. Het bestuur heeft extra vergaderingen ingepland om de situatie te monitoren Onze vermogensbeheerder checkt actief de sanctielijsten om te voorkomen dat wij zaken doen met bedrijven of personen op deze lijst. Ook Achmea Pensioen Services doet checks of er onverhoopt pensioenuitkeringen worden gedaan vanuit BPZ aan personen op de sanctielijst (dat is niet het geval). Voorts hebben partijen waarmee wij zaken doen extra aandacht voor mogelijke cybercrime. Ook dat risico is nu helaas groter geworden.

De oorlog in Oekraïne heeft helaas ook tot gevolg dat de aandelenmarkten en ook de rente onder druk staan. Dit heeft een negatieve impact op de financiële situatie van ons pensioenfonds. Maandelijks publiceren wij de dekkingsgraad, de impact van de oorlog gaan we daarin eind maart zien. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan laten wij u dat zo snel mogelijk weten.