Hoe zeker is uw pensioen?

risico

U loopt risico met uw pensioen

U heeft uw hele leven met uw pensioen te maken. In uw werkende leven bouwt u pensioen op. Daarna krijgt u pensioen. Dit is in totaal misschien wel een periode van 80 jaar, waarin veel kan veranderen. Ook zijn er meer risico’s. Daardoor kan onze financiële situatie veranderen, en dus ook uw pensioen.

Mensen worden gemiddeld steeds ouder
Ons pensioenfonds probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen veranderen. Bijvoorbeeld dat mensen gemiddeld steeds ouder worden. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen. Daar moeten we rekening mee houden.

De rente kan uw pensioen veranderen
Pensioenfondsen moeten inschatten hoeveel geld ze nodig hebben om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. Is de rente laag? Dan moeten we meer geld in kas hebben voor de betaling van al die pensioenen. Blijft de rente een lange tijd laag? Dan maakt dit de pensioenen duur voor ons.

De beleggingen kunnen tegenvallen
Wij beleggen de pensioenpremie. Zo wordt uw pensioen over langere tijd meer waard. Maar beleggen is ook een risico. Daarom kiezen we voor verschillende soorten van beleggingen. Zo lopen we minder risico. Maken we winst op de ene belegging? Daarmee maken we een verlies op een andere belegging goed. We kunnen dit risico ook verzekeren. Daarvoor betalen we wel kosten.

In ons beleid letten we goed op de risico’s
U loopt meer risico met uw pensioen. Ons pensioenfonds doet er veel aan om uw pensioen daartegen te beschermen. U leest meer over ons risicomanagement in het jaarverslag in laag 3.

We meten onze financiële situatie met de ‘beleidsdekkingsgraad’
Een besluit over de verhoging of verlaging van uw pensioen hangt af van onze financiële situatie. Hiervoor kijken we naar onze beleidsdekkingsgraad. We meten die over de laatste 12 maanden. Daarvan nemen we het gemiddelde. Die beleidsdekkingsgraad mag dus niet te laag zijn. Is hij lager dan 100%? Dan mogen wij ook niet meewerken aan de waardeoverdracht van uw pensioen.

U leest meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad bij Nieuws.
indexatie

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen

Geld wordt elk jaar meestal minder waard. U kunt met hetzelfde geld in 2021 minder kopen dan in 2020. Dit heet inflatie. Ons pensioenfonds probeert uw pensioen daarom elk jaar te verhogen. Dit heet toeslagverlening.

Toeslagverlening lukt niet altijd
Als onze financiƫle situatie niet goed is, kunnen we uw pensioen niet verhogen. Pensioenfonds Zuivel bestaat sinds 1 januari 2015. Er zijn nog geen toeslagen verstrekt. De komende jaren wordt uw pensioen waarschijnlijk niet of beperkt verhoogd.

De laatste jaren veranderden wij de pensioenen zo
Dit jaar hebben wij uw pensioen per 1 januari 2021 (over 2020) niet verhoogd. U ziet in onderstaande tabel of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging. Ook ziet u de loonstijging:

Datum verandering Verhoging pensioen Prijsstijging* Verlaging pensioen
1 januari 2020 0% 2,70% 0%
1 januari 2019 0% 2,10% 0%
1 januari 2018 0% 1,30% 0%
1 januari 2017 0% 0,40% 0%
1 januari 2016 0% 0,60% 0%

*Voor de prijsstijging is uitgegaan van de consumentenprijsindex alle bestedingen van het CBS over de periode oktober – oktober.
**Cao voor de Zuivelindustrie

Verlaging pensioen
Als onze financiële situatie slecht is, moeten we misschien uw pensioen verlagen. Er zijn nog geen verlagingen geweest bij pensioenfonds Zuivel. De komende jaren hoeven wij uw pensioen naar verwachting niet te verlagen.

Lees ook deze informatie

  • Wilt u weten wat we verder afspraken over de verhoging van uw pensioen? Lees dan de informatie over ons toeslagbeleid in laag 3.
  • Wilt u weten of de prijsstijgingen gecompenseerd zijn? Dat leest u bij Verhoging van pensioen.
  • Het laatste nieuws over onze financiële situatie vindt u bij Nieuws.
tekort

Ons pensioenfonds heeft een tekort

Ons pensioenfonds doet er alles aan om financieel gezond te zijn. Toch is onze dekkingsgraad niet hoog genoeg. We maakten daarom een herstelplan. Volgens dit plan herstelt het pensioenfonds binnen 10 jaar. Dat is de wettelijke hersteltermijn. Er zijn hiervoor geen maatregelen nodig.

Lees ook deze informatie
  • U vindt in laag 3 op onze website ook een samenvatting van ons herstelplan.
  • Het laatste nieuws over onze financiële situatie vindt u bij Nieuws.