Pensioen 123

Hoe zeker is uw pensioen?

Uw pensioen is niet zeker. Misschien kan uw pensioen niet meegroeien met de prijzen. U loopt namelijk risico met uw pensioen. Bijvoorbeeld:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daaardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
In laag 2 leest u meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Die kunnen de hoogte van uw pensioen veranderen.

Is onze financiële situatie goed genoeg? Dan kijken wij of we uw pensioen kunnen verhogen. Dit heet toeslagverlening. Over 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 verhoogden wij de pensioenen niet. Ons fonds bestaat sinds 2015.

Omdat we een tekort hebben, maakten we een herstelplan. Daarin staat dat het fonds herstelt binnen 10 jaar. Dat is de wettelijke hersteltermijn. Lees meer over het herstelplan in laag 3.