Pensioen 123

Hoe zeker is uw pensioen?

Uw pensioen is niet zeker. Misschien kan uw pensioen niet meegroeien met de prijzen. U loopt namelijk risico met uw pensioen. Bijvoorbeeld:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daaardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
In laag 2 leest u meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Die kunnen de hoogte van uw pensioen veranderen.

Is onze financiële situatie goed genoeg? Dan kijken wij of we uw pensioen kunnen verhogen. Dit heet toeslagverlening.

De laatste 5 jaar veranderden wij de pensioenen zo
U ziet ook of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging. Ook ziet u de loonstijging:

Datum verandering

Verhoging
van uw pensioen
Prijsstijging

Loonstijging

Verlaging
van uw pensioen
1 januari 2020 0% 2,70% 2,50% 0%
1 januari 2019 0% 2,10% 2,50% 0%
1 januari 2018 0% 1,30% 1,50% 0%
1 januari 2017 0% 0,40% 1,50% 0%
1 januari 2016 0% 0,60% 2,00% 0%

Omdat we een tekort hebben, maakten we een herstelplan. Daarin staat dat het fonds herstelt binnen 10 jaar. Dat is de wettelijke hersteltermijn. Lees meer over het herstelplan in laag 3.