pensioen123 laag1

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Uw pensioen bij ons start op de dag dat u 68 jaar wordt.

Overlijdt u als u nog in onze bedrijfstak werkt? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. En uw kinderen krijgen wezenpensioen. Uw partner krijgt misschien ook een tijdelijk partnerpensioen.

Wordt u minstens 35% arbeidsongeschikt? En krijgt u een WIA-uitkering van de overheid? Dan blijft u toch pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor dan geen premie meer. U vindt de voorwaarden in laag 2.

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Kijk dan in ons pensioenreglement in laag 3. Krijgt u ons reglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk aan bij contact.