pensioen123 laag1

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Uw pensioen bij ons start op de dag dat u 68 jaar wordt.

Overlijdt u als u nog in onze bedrijfstak werkt? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. En uw kinderen krijgen wezenpensioen. Uw partner krijgt misschien ook een tijdelijk partnerpensioen als uw werkgever hiervoor een verzekering bij ons afsloot. Vraag dit na bij uw werkgever.

Wordt u minstens 35% arbeidsongeschikt? En krijgt u een WIA-uitkering van de overheid? Dan blijft u toch pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor dan geen premie meer. U vindt de voorwaarden in laag 2.

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Kijk dan in ons pensioenreglement in laag 3. Krijgt u ons reglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk aan bij contact.