pensioen123 logo

Alstublieft! Dit is laag 2 van Pensioen 1-2-3

U leest wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. In deze laag 2 staan alle belangrijke kenmerken van onze pensioenregeling. U leest hier meer over de onderwerpen in laag 1.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen
Laag 1: uw pensioenregeling in 5 minuten.
Laag 2: meer informatie over alle onderwerpen.
Laag 3: álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

Leest u de informatie liever op papier? Vraag dit dan aan bij contact.

In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie
Die vindt u op het Uniform Pensioenoverzicht dat u elk jaar van ons krijgt. Maar ook bij Mijn pensioen. Wilt u weten hoeveel AOW en pensioen u in totaal heeft? Kijk dan op mijnpensioenoverzicht.nl.

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

ouderdomspensioen

U krijgt ouderdomspensioen vanaf uw 68e jaar

U bouwt bij ons ouderdomspensioen op voor later. U neemt namelijk via uw werkgever deel aan onze pensioenregeling. U krijgt dit pensioen zolang u leeft. Elke maand krijgt u een bedrag op uw rekening.

Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op uw AOW
De AOW van de overheid gaat nu in vanaf 66 jaar en 4 maanden. Maar die leeftijd gaat in stappen omhoog. Als de levensverwachting verder blijft stijgen, gaat ook de AOW-leeftijd omhoog. U leest hierover meer op SVB.nl.

Uw pensioen en AOW gaan waarschijnlijk niet tegelijk in
U heeft dan misschien een tijdje minder inkomen als u stopt met werken. U kunt de datum waarop uw pensioen ingaat wel aanpassen. Die keuze maakt u als uw pensioen bijna ingaat. Het is verstandig om nu al na te denken over wat u wilt. Bijvoorbeeld of u iets extra’s moet regelen als u niet zo lang wilt doorwerken.

Uw ouderdomspensioen hangt af van…

 • het salaris dat u verdient
 • het aantal jaren dat werkt
 • de premie die uw werkgever betaalt
 • de mogelijke toeslagverlening (verhoging)
 • de regels in ons pensioenreglement.

Zo bouwt u pensioen op
Onze pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een zogenoemde collectief beschikbare premieregeling (CDC-regeling). Dit houdt in dat uw werkgever een vast percentage aan premie voor uw pensioen betaalt. Soms is die premie niet genoeg om de beoogde pensioenopbouw te behalen. Dan verlagen we het percentage dat u aan pensioen opbouwt. U bouwt elk jaar pensioen op. U doet dat over uw vaste salaris in dat jaar en over uw variabele salaris in het vorige jaar. Maar niet over uw hele salaris:

 • Wij trekken van uw vaste salaris eerst een franchise af. U krijgt later namelijk ook AOW van de overheid. In 2021 is de franchise € 16.726,-. Werkt u parttime? Dan is uw franchise lager.
 • Het deel van uw vaste salaris dat overblijft, noemen we pensioengrondslag A. Hierover bouwt u elk jaar 1,25% ouderdomspensioen op. Dit is het opbouwpercentage in 2021.
 • Heeft uw salaris ook een variabel deel? Dan bouwt u ook 1,25% pensioen op over uw variabel salaris over het vorig jaar (pensioengrondslag B).
 • Boven een salaris van € 68.747,- (in 2021) bouwt u geen pensioen op in onze pensioenregeling.

Een voorbeeld
Uw vaste salaris is € 26.726,- per jaar. U heeft geen variabel salaris. De franchise is € 16.726,-. U bouwt dus over € 10.000,- pensioen op. Dit is uw pensioengrondslag A. U bouwt daarover 1,25% ouderdomspensioen op. Dat is € 125,- in dat jaar. Heeft uw salaris ook een variabel deel? Dan bouwt u daarover ook 1,25% op. Dat is uw pensioengrondslag B. Het ouderdomspensioen dat u straks krijgt, is een optelsom van alle jaren dat u werkt. We tellen daar uw verhogingen bij op. Die krijgt u elk jaar als dit financieel kan. Dit heet toeslagverlening.

Lees ook deze informatie
U vindt alle definities en voorwaarden in ons pensioenreglement in laag 3. De pensioenbedragen staan op uw Uniform Pensioenoverzicht. Dat krijgt u elk jaar van ons. Maar ook bij Mijn pensioen en op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hoeveel pensioen u krijgt.

partnerenwezenpensioen

U bent bij ons verzekerd voor partner- en wezenpensioen

U bent dit zolang u bij uw werkgever werkt. U neemt dus deel aan onze pensioenregeling. Dat is een voorwaarde.

Uw partner en kinderen krijgen pensioen als u overlijdt

 • Uw partner krijgt partnerpensioen zolang hij of zij leeft. Dit is ongeveer 97% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw pensionering bij ons pensioen zou opbouwen.
 • Uw kinderen krijgen wezenpensioen tot hun 18e jaar. Studeren zij? Dan krijgen zij dit tot hun 27e. Dit is ongeveer 19% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw pensionering bij ons pensioen zou opbouwen.
 • Bent u jonger dan 18 jaar? Dan bouwt u nog geen ouderdomspensioen op.

Dit geldt als u uit dienst gaat en niet meer deelneemt aan de pensioenregeling. Of als u met pensioen bent
Werkt u niet meer in onze bedrijfstak? En neemt u niet meer deel aan de pensioenregeling van het fonds? Of bent u met pensioen? Dan zijn er 2 situaties mogelijk:

 • U bent getrouwd of u heeft een geregistreerd partner:
  • Wij ruilen standaard een deel van uw ouderdomspensioen om voor pensioen voor uw partner- en kinderen. Zo hebben uw partner en kinderen toch een pensioen als u overlijdt. Dit betekent dat uw eigen ouderdomspensioen lager wordt.
  • Wilt u dit niet? Of wilt u een groter of kleiner deel van uw ouderdomspensioen omruilen? Geef dit dan binnen 2 maanden na einde deelname of binnen 3 maanden na pensionering aan ons door.
  • Wij ruilen geen deel van uw ouderdomspensioen om als uw pensioen bij einde deelname minder bedraagt dan € 503,24 (in 2021).
  • Wilt u uw ouderdomspensioen ruilen, maar wordt uw ouderdomspensioen daardoor minder dan € 503,24? Dan ruilen wij niet om.
  • Ruilde u een deel van uw ouderdomspensioen bij einde deelname om voor partnerpensioen? Dan kunt u dit op de pensioendatum weer terug ruilen.
 • U bent niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partner. U woont wel samen:
  • U kunt ervoor kiezen om een deel van uw eigen ouderdomspensioen om te ruilen voor pensioen voor uw partner- en kinderen. Uw eigen ouderdomspensioen wordt dan lager. En uw partner en kinderen krijgen een pensioen van ons als u overlijdt.
  • Wilt u dit? Geef dit dan binnen 2 maanden na einde deelname of binnen 3 maanden na pensionering aan ons door.
  • Wilt u uw ouderdomspensioen ruilen, maar wordt uw ouderdomspensioen daardoor minder dan € 503,24? Dan ruilen wij niet om.
  • Ruilde u een deel van uw ouderdomspensioen bij einde deelname om voor partnerpensioen? Dan kunt u dit op de pensioendatum weer terug ruilen.

U leest meer bij Welke keuzes heeft u zelf? kijk bij Onderling ruilen van uw pensioen.

U kunt uw pensioen bij ons ook meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder
Krijgt u bij een nieuwe werkgever een andere pensioenregeling? Dan gaat u daar misschien partner- en wezenpensioen opbouwen. Uw partner en kinderen krijgen dan misschien meer pensioen als u overlijdt. Overleg dit met uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Uw partner krijgt misschien ook een Anw-uitkering van de overheid
Overlijdt u? Dan krijgt uw partner misschien een uitkering van de overheid. Dit staat in de Algemene Nabestaandenwet (Anw). U vindt alle informatie op SVB.nl. Bijvoorbeeld over de voorwaarden:

 • Uw partner zorgt voor een kind jonger dan 18 jaar, of
 • Uw partner is meer dan 45% arbeidsongeschikt.

U kunt de uitkering voor uw partner misschien zelf aanvullen
Wilt u er zeker van zijn dat uw partner extra geld krijgt als u overlijdt voor uw pensioendatum? U kunt via uw werkgever misschien een tijdelijk partnerpensioen verzekeren. Uw partner krijgt dan naast het partnerpensioen ook een tijdelijk partnerpensioen van € 15.985,- (2021). Uw partner krijgt dit tot zijn of haar AOW ingaat of tot zijn of haar eerdere datum van overlijden. Vraag uw werkgever naar de mogelijkheden.

Let op: Deze verzekering stopt niet automatisch. Gaat u scheiden? Uit dienst? Bereikt uw partner de AOW-leeftijd of overlijdt uw partner? Geef dit dan door aan de werkgever. Anders loopt de premiebetaling gewoon door.

Uw partner is voor ons…

 • de persoon met wie u getrouwd of geregistreerd partner bent.
 • de persoon met wie u minstens 6 maanden samenwoont.
 • uw partner is niet uw kind of uw vader of moeder. En ook niet uw oma of opa. Uw partner kan dus geen familie in de rechte lijn zijn.

Woont u samen? Dan geldt dit ook:

 • U moet uw partner bij ons hebben aangemeld.

Uw kind is voor ons…

 • Uw eigen kind of een kind dat u adopteert.
 • uw stief- of pleegkind. U onderhoudt dit kind en voedt het op als uw eigen kind.

Lees ook deze informatie
U vindt alle voorwaarden in ons pensioenreglement in laag 3. De pensioenbedragen staan op uw Uniform Pensioenoverzicht. Maar ook op Mijn pensioen en mijnpensioenoverzicht.nl.

arbeidsongeschiktheid

U blijft pensioen opbouwen als u arbeidsongeschikt bent

Als u ziek wordt, betaalt uw werkgever uw salaris door. U blijft dus ook pensioen opbouwen. In het 1e jaar krijgt u volledig salaris. U bouwt ook volledig pensioen op. In het 2e ziektejaar krijgt u minder salaris en bouwt u ook minder pensioen op. Bent u langer dan 2 jaar ziek geweest? Dan bent u arbeidsongeschikt.

Wordt u minstens 35% arbeidsongeschikt? Dan blijft u toch pensioen bij ons opbouwen. Dat doet u over pensioengrondslag A en vanaf 1 januari 2018 ook over pensioengrondslag B. U betaalt daarvoor dan geen premie meer. Ons pensioenfonds betaalt uw premie. Dit geldt alleen voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Bent u helemaal arbeidsongeschikt? Dan betalen wij uw hele premie. Werkt u nog voor een deel? Dan blijft u voor dat deel op de normale manier pensioen opbouwen. U en uw werkgever betalen samen de premie.

Zo werkt het
In dit schema leest u hoeveel pensioen u blijft opbouwen op onze kosten.

U bent arbeidsongeschikt voor: U blijft dan pensioen opbouwen voor:
0 tot 35% 0%
35 tot 45% 40%
45 tot 55% 50%
55 tot 65% 60%
65 tot 80% 72,5%
80 tot 100% 100%

U krijgt misschien ook een uitkering van de overheid. U leest meer op UWV.nl.

Laat het ons weten als u arbeidsongeschikt wordt
Wordt u arbeidsongeschikt? Of wordt u méér of minder arbeidsongeschikt? Geef dit altijd aan ons door. Stuur ons een kopie van de brief van het UWV waarin die beslissing staat. Wij kunnen de voortzetting van uw pensioen dan snel voor u regelen.

reglement

U vindt álle regels in ons pensioenreglement

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Lees dan ons pensioenreglement in laag 3. Krijgt u het pensioenreglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk en snel aan bij contact.

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?


Werkt u niet meer in onze bedrijfstak? En neemt u niet meer deel aan de pensioenregeling van ons pensioenfonds? Dan krijgen uw partner en kinderen geen pensioen als u overlijdt

U bent bij ons verzekerd voor partnerpensioen en wezenpensioen. Maar alleen zolang u deelneemt aan onze pensioenregeling. Stopt uw deelname aan onze pensioenregeling? Dan stopt ook het partner- en wezenpensioen.

Dit geldt als u uit dienst gaat en niet meer deelneemt aan de pensioenregeling. Of als u met pensioen bent
Er zijn 2 situaties mogelijk:

 • U bent getrouwd of u heeft een geregistreerd partner:
 • Wij ruilen standaard een deel van uw ouderdomspensioen om voor pensioen voor uw partner- en kinderen. Zo hebben uw partner en kinderen toch een pensioen als u overlijdt. Dit betekent dat uw eigen ouderdomspensioen lager wordt.
 • Wilt u dit niet? Of wilt u een groter of kleiner deel van uw ouderdomspensioen omruilen? Geef dit dan binnen 2 maanden na einde deelname of binnen 3 maanden na pensionering aan ons door.
 • Wij ruilen geen deel van uw ouderdomspensioen om als uw pensioen in 2021 bij einde deelname minder bedraagt dan € 503,24.
 • Wilt u uw ouderdomspensioen ruilen, maar wordt uw ouderdomspensioen in 2021 daardoor minder dan € 503,24? Dan ruilen wij niet om
 • Ruilde u een deel van uw ouderdomspensioen bij einde deelname om voor partnerpensioen? Dan kunt u dit op de pensioendatum weer terug ruilen.
 • U bent niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partner. U woont wel samen:
 • U kunt ervoor kiezen om een deel van uw eigen ouderdomspensioen om te ruilen voor pensioen voor uw partner- en kinderen. Uw eigen ouderdomspensioen wordt dan lager. En uw partner en kinderen krijgen een pensioen van ons als u overlijdt.
 • Wilt u dit? Geef dit dan binnen 2 maanden na einde deelname of binnen 3 maanden na pensionering aan ons door.
 • Wilt u uw ouderdomspensioen ruilen, maar wordt uw ouderdomspensioen in 2021 daardoor minder dan € 503,24? Dan ruilen wij niet om.
 • Ruilde u een deel van uw ouderdomspensioen bij einde deelname om voor partnerpensioen? Dan kunt u dit op de pensioendatum weer terug ruilen.

U leest meer bij Welke keuzes heeft u zelf? kijk bij Onderling ruilen van uw pensioen.

Bedenk samen goed of u zelf nog iets regelt
U kunt bijvoorbeeld een verzekering afsluiten. Uw partner en kinderen hebben dan meer inkomen als u overlijdt. Misschien krijgt uw partner wél een uitkering uit de Algemene Nabestaandenwet (Anw). U leest meer op SVB.nl.

U krijgt geen uitkering als u arbeidsongeschikt wordt

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons pensioenfonds. Onze pensioenregeling biedt dit namelijk niet aan. Behalve als uw werkgever hiervoor een verzekering bij ons afsloot. Vraag dit na bij uw werkgever.

U krijgt misschien wel een uitkering van de overheid. Dit heet een WIA-uitkering. U leest meer op UWV.nl. Bedenk goed of u iets extra’s moet regelen. Overleg daarover met een financieel adviseur.

Hoe bouwt u pensioen op?

driepijlers

A. Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt dit zelf in ongeveer 50 jaar op als u in Nederland woont of werkt. De AOW van de overheid gaat nu in vanaf 66 jaar en 4 maanden. Maar die leeftijd gaat in stappen omhoog. Als de levensverwachting verder blijft stijgen, gaat ook de AOW-leeftijd omhoog. U leest hierover meer op SVB.nl. U vindt er ook de bedragen en meer informatie over de AOW.

Let op
Woont u niet altijd in Nederland? Dan krijgt u minder AOW.

 

B. Pensioen dat u via uw werkgever opbouwt
U bouwt pensioen op in onze bedrijfstak. Elk jaar bouwt u een deel van uw pensioen op. U krijgt 1 keer per jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daarop staat:

 • het ouderdomspensioen dat u nu heeft opgebouwd;
 • het ouderdomspensioen dat u kunt bereiken als u tot uw pensioen in onze bedrijfstak blijft werken;
 • het pensioen dat uw partner krijgt als u overlijdt;
 • het pensioen dat uw kinderen krijgen als u overlijdt.

Kijk ook op mijnpensioenoverzicht.nl. Daarop staat een overzicht van uw AOW en al uw pensioen dat u via het werk opbouwde. U vindt er ook de nettobedragen.

 

C. Pensioen dat u zelf regelt
U kunt uw AOW en pensioen zelf aanvullen. Bijvoorbeeld met spaargeld of banksparen. Of met een verzekering, zoals een lijfrente. Of u dit nodig vindt, hangt af van uw eigen situatie en wensen. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. Of kijk op nibud.nl voor de Pensioenschijf-van-vijf.

middelloon

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Wij houden namelijk rekening met de AOW die u straks van de overheid krijgt. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet franchise. Het salaris dat overblijft, noemen wij de pensioengrondslag. Over de pensioengrondslag bouwt u pensioen op. Dat doet u elk jaar dat u deelnemer bent aan ons pensioenfonds.

Uw totale pensioen is de optelsom van de stukjes pensioen die u elk jaar als deelnemer opbouwt. Dit heet een middelloonregeling. U krijgt uw pensioen vanaf uw pensioendatum. En zolang u leeft. U krijgt uw pensioen straks elke maand.
opbouw

Uw opbouwpercentage is 1,35%

Elk jaar bouwt u pensioen op over uw vaste salaris in dat jaar en over uw variabele salaris in het vorige jaar.

 • Van uw bruto vaste salaris halen we eerst een franchise af. U krijgt namelijk later ook AOW van de overheid. Daar houden wij rekening mee bij de opbouw van uw pensioen. In 2021 is de franchise € 16.726,-. Werkt u parttime? Dan is uw franchise lager.
 • Het bruto vaste salaris dat overblijft, is uw pensioengrondslag A. Daarover bouwt u 1,25% aan ouderdomspensioen op. Dit is het opbouwpercentage in 2021.
 • U bouwt ook 1,25% pensioen op over pensioengrondslag B. Dat is het variabele deel van uw bruto salaris over het vorige jaar.
 • Werkt u parttime? Dan is uw salaris lager dan als u 100% werkt. U bouwt dus minder pensioen op. U betaalt ook minder premie.
 • U bouwt in 2021 pensioen op tot een maximum bruto salaris van € 68.747,- per jaar. Is uw salaris hoger? Dan bouwt u over dit hogere salaris geen pensioen bij ons op. U betaalt ook geen premie meer. Voor dit deel kunt u zelf zorgen voor de opbouw van extra pensioen.

Een voorbeeld
Uw vaste salaris is € 26.726,- per jaar. U heeft geen variabel salaris. De franchise is € 16.726,-. U bouwt dus over € 10.000 pensioen op. Dit is uw pensioengrondslag A. U bouwt daarover 1,25% ouderdomspensioen op. Dat is € 125,- in dat jaar. Heeft uw salaris ook een variabel deel? Dan bouwt u daarover ook 1,35% op. Dat is uw pensioengrondslag B. Het ouderdomspensioen dat u straks krijgt, is een optelsom van alle jaren dat u werkt. We tellen daar uw verhogingen bij op. Die krijgt u elk jaar als dit financieel kan. Dit heet toeslagverlening.

pensioenpremie

U en uw werkgever betalen samen voor uw pensioen

U en uw werkgever betalen elke maand pensioenpremie. De premie is de prijs van uw pensioen. In de premie zit de opbouw van uw eigen pensioen en de verzekering voor uw partner en kinderen. Uw werkgever betaalt de premie elke maand aan ons. Hij houdt misschien uw deel van de premie in op uw salaris. Op uw loonstrook ziet u dan hoeveel dat is.

De jaarlijkse opbouw van uw pensioen staat niet vast
Uw pensioen is afhankelijk van de premie die uw werkgever betaalt. Per jaar is de premie gemiddeld 17,1% van alle pensioengevende salarissen bij elkaar. Is de premie onvoldoende om de beoogde pensioenopbouw van 1,25% te behalen? Dan verlagen we het opbouwpercentage.

Welke keuzes heeft u zelf?

waardeoverdracht

Uw pensioen meenemen

U heeft een nieuwe baan in onze branche. Daarom bouwt u nu pensioen op in onze pensioenregeling.

U kunt het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar ons fonds
Dit heet waardeoverdracht. U kunt dit bij ons aanvragen. Dit doet u via Mijn pensioen. Bent u het eens met onze opgave? Dan regelen wij de overdracht.

Is uw pensioen € 2,- of lager per jaar? Dan vervalt dit pensioen volgens de wet. De kosten voor de administratie zijn namelijk hoger dan € 2,-. Is uw pensioen lager dan € 503,24 per jaar in 2021? Dan mag uw oude pensioenfonds of verzekeraar ('pensioenuitvoerder') uw pensioen ook automatisch naar ons overdragen. Bekijk daarvoor het laatste pensioenoverzicht dat u van hen kreeg. Daarop staat of u zelf iets moet doen om uw pensioen mee te nemen.

Als u later een andere baan krijgt
Krijgt u later een andere baan? En een andere pensioenregeling? Dan gaat u pensioen opbouwen in die pensioenregeling. Ook dan kunt u ervoor kiezen uw opgebouwde pensioen mee te nemen. U vraagt dit aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Is uw pensioen bij ons lager dan € 503,24 per jaar in 2021? Dan regelen wij de overdracht automatisch voor u. Is uw pensioen lager dan € 2,- per jaar? Dan vervalt uw pensioen.

Waardeoverdracht is niet nodig als u een nieuwe baan vindt bij een onderneming die is aangesloten bij ons pensioenfonds. U blijft dan namelijk pensioen bij ons opbouwen. Uw pensioenregeling verandert dus niet.

Kiest u voor waardeoverdracht?
Dan krijgt u uw pensioen later van 1 of een kleiner aantal pensioenuitvoerders.

Kiest u niet voor waardeoverdracht?

Dan blijft uw opgebouwde pensioen staan bij uw oude pensioenuitvoerder. U betaalt daar geen premie meer. U bouwt er ook geen pensioen meer op. U krijgt dat deel van uw pensioen straks van uw oude pensioenuitvoerder.

Bedenk goed of waardeoverdracht voor u verstandig is
Waardeoverdracht is makkelijk. Zo houdt u uw pensioen bij elkaar. Maar het kan ook nadelen hebben. Kijk daarom eerst goed naar de financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenuitvoerder. En wat u krijgt in de oude en nieuwe situatie. Biedt uw nieuwe werkgever een beter pensioen voor uw nabestaanden? Dan kan waardeoverdracht gunstig zijn. Andersom kan natuurlijk ook.

Krijgt u bij een nieuwe werkgever een andere pensioenregeling? Dan gaat u daar misschien partner- en wezenpensioen opbouwen. Uw partner en kinderen krijgen dan misschien meer pensioen als u overlijdt. Overleg dit met uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Deze informatie helpt u bij uw keuze

 • Het Pensioen 1-2-3 van uw oude en nieuwe pensioenuitvoerder
  U ziet wat u wel en niet krijgt bij elk fonds. En of uw pensioen de komende jaren kan stijgen.
 • De pensioenvergelijker
  U ziet in het kort wat de verschillen zijn tussen uw oude en nieuwe pensioenregeling. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf? voor onze pensioenvergelijker. Leg deze naast de checklist van uw andere pensioenuitvoerder.

Weet u niet zeker wat verstandig is? Overleg dan met uw financieel adviseur.

Als het financieel niet goed gaat, kan waardeoverdracht niet direct
De financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenuitvoerder moet wel goed zijn. De beleidsdekkingsgraad moet minstens 100% zijn. Dit is wettelijk geregeld. Zo voorkomt de overheid dat u risico loopt.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen:

 • het geld dat een fonds in kas heeft, en
 • het geld dat het fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen.

Is die verhouding 100%? Dan is er precies genoeg geld voor alle pensioenen.

Is de beleidsdekkingsgraad lager dan 100%? Dan kunt u uw waardeoverdracht wel aanvragen. Maar uw pensioen blijft bij uw oude fonds tot de financiële situatie van beide fondsen weer goed is. Daarna krijgt u een opgave. U beslist dan pas of u uw pensioen echt meeneemt.

Elk fonds meet de dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Daarvan nemen we het gemiddelde. Dit heet de beleidsdekkingsgraad. We meten die elke maand. U leest meer over onze financiële situatie en beleidsdekkingsgraad bij Financiële situatie.

pensioenvergelijker

Uw pensioen vergelijken

Heeft u meerdere pensioenpotjes? Omdat u al eens van baan veranderde? Dan kunnen de afspraken over uw pensioen anders zijn. Elke pensioenuitvoerder heeft namelijk zijn eigen pensioenregeling.

Het is belangrijk dat u weet wat de verschillen zijn tussen uw oude en nieuwe pensioenregeling. Bijvoorbeeld als u solliciteert bij een werkgever met een andere pensioenregeling. Of als u uw oude pensioen wilt meenemen als u een nieuwe baan heeft.

Met de pensioenvergelijker in laag 3 kunt u de belangrijkste onderdelen van uw pensioenregelingen vergelijken. U ziet direct wat de verschillen zijn.
vervroegen_uitstellen

Eerder of later met pensioen gaan

Uw pensioen gaat bij ons standaard in op de dag dat u 68 jaar wordt. Maar u kunt ook op een andere datum met pensioen gaan.

U gaat eerder met pensioen
Misschien wilt u eerder stoppen met werken. Uw pensioen gaat dan ook eerder in. U kunt bij ons vanaf uw 55e met pensioen. U krijgt dan wel minder pensioen. Wij moeten uw pensioen namelijk langer uitbetalen. U bouwt ook minder lang pensioen op.

Als u meer dan 5 jaar vóór de AOW-datum pensioen wilt ontvangen
U kunt bij ons eerder dan 5 jaar vóór uw AOW-datum met pensioen gaan. Gaat u dan helemaal met pensioen? Dan mag u geen salaris of inkomen uit werk meer hebben. U stopt dus helemaal met werken. Gaat u voor een deel met pensioen? Dan stopt u voor dat deel met werken.

Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. Misschien krijgt u ook niet direct AOW. Dit is pensioen van de overheid. U leest uw AOW-leeftijd op SVB.nl.

U kunt ook kiezen voor een hoog-laag ouderdomspensioen
U kunt er ook voor kiezen om eerst een hogere uitkering te krijgen. En daarna een lagere uitkering. Gaat u vóór uw AOW-leeftijd met pensioen? Dan kunt u uw hogere uitkering aanvullen met een tijdelijk ouderdomspensioen. Dit tijdelijk ouderdomspensioen bedraagt maximaal 2 keer de AOW-uitkering voor gehuwden. Daarmee kunt u het gemis van een AOW-uitkering opvangen. Ná uw AOW-leeftijd krijgt u dan een lager pensioen.

U gaat ná uw 68e met pensioen
U kunt ook langer doorwerken. Uw pensioen gaat dan later in. U krijgt dan méér pensioen per maand. Wij hoeven uw pensioen namelijk minder lang uit te betalen. U kunt bij ons ook met pensioen gaan tot de dag waarop u 70 jaar wordt. U stopt wel op uw 68e met de opbouw van pensioen.

Voor een deel met pensioen gaan kan ook
U kunt bij ons ook voor een deel eerder of later met pensioen gaan. U blijft voor het andere deel normaal werken. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf? in dit Pensioen 1-2-3 voor meer informatie.

U regelt het zo

 • Bespreek uw wensen eerst met uw werkgever. U maakt samen afspraken over wat u wilt.
 • Wilt u eerder met pensioen? Vraag dit dan uiterlijk 3 maanden daarvoor bij ons aan.
 • Wilt u later met pensioen? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt 6 maanden voor uw 68e bericht van ons. U leest dan ook hoe u uw pensioen aanvraagt en uw keuzes aan ons doorgeeft.

U vindt alle afspraken in ons pensioenreglement in laag 3. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u eerder of later met pensioen gaat? Neem dan contact met ons op.

Voor een deel met pensioen gaan

Uw pensioen gaat bij ons standaard in op de dag dat u 68 jaar wordt. Wilt u niet direct helemaal stoppen met werken? En liever eerst voor een deel met pensioen gaan? Dat kan vanaf de dag dat u 55 jaar wordt. U kiest zelf hoeveel pensioen u opneemt. Dit heet deeltijdpensioen.

Dit zijn de afspraken

 • U kunt vanaf uw 55e jaar starten met uw pensioen.
 • Kiest u ervoor om deels met pensioen te gaan? Dan is dit definitief. U kunt uw keuze daarna niet meer veranderen.
 • U gaat uiterlijk op uw 70e helemaal met pensioen.

Als u meer dan 5 jaar vóór de AOW-datum pensioen wilt ontvangen
Wilt u eerder dan 5 jaar vóór uw AOW-datum voor een deel met pensioen gaan? Dan stopt u voor dat deel ook met werken. Laat u uw pensioen voor 50% ingaan? Dan stopt u voor 50% met werken.

U regelt het zo

 • Bespreek uw wensen eerst met uw werkgever. U maakt samen afspraken over wat u wilt.
 • Wilt u op uw 68e deels met pensioen gaan? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt 6 maanden voor uw 68e bericht van ons. U leest dan ook hoe u uw pensioen aanvraagt en uw keuzes aan ons doorgeeft.
 • Wilt u vóór uw 68e deels met pensioen gaan? Laat dit dan uiterlijk 3 maanden daarvoor aan ons weten.

U vindt alle afspraken in ons pensioenreglement in laag 3. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u voor een deel met pensioen gaat? Neem dan contact met ons op.

Ouderdomspensioen ruilen voor partner- en wezenpensioen

In onze pensioenregeling is het partnerpensioen verzekerd op risicobasis. Dat betekent dat het partnerpensioen vervalt als u ons pensioenfonds verlaat, of als u met pensioen gaat.

Dit geldt als u uit dienst gaat en niet meer deelneemt aan de pensioenregeling. Of als u met pensioen bent
Werkt u niet meer in onze bedrijfstak? En neemt u niet meer deel aan de pensioenregeling van het fonds? Of bent u met pensioen? Dan zijn er 2 situaties mogelijk:

 • U bent getrouwd of u heeft een geregistreerd partner
  • Wij ruilen standaard een deel van uw ouderdomspensioen om voor pensioen voor uw partner- en kinderen. Zo hebben uw partner en kinderen toch een pensioen als u overlijdt. Dit betekent dat uw eigen ouderdomspensioen lager wordt.
  • Wilt u dit niet? Of wilt u een groter of kleiner deel van uw ouderdomspensioen omruilen? Geef dit dan binnen 2 maanden na einde deelname of binnen 3 maanden na pensionering aan ons door.
  • Wij ruilen geen deel van uw ouderdomspensioen om als uw pensioen bij einde deelname in 2021 minder bedraagt dan € 503,24.
  • Wilt u uw ouderdomspensioen ruilen, maar wordt uw ouderdomspensioen in 2021 daardoor minder dan € 503,24? Dan ruilen wij niet om.
  • Ruilde u een deel van uw ouderdomspensioen bij einde deelname om voor partnerpensioen? Dan kunt u dit op de pensioendatum weer terug ruilen.
 • U bent niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partner. U woont wel samen
  • U kunt ervoor kiezen om een deel van uw eigen ouderdomspensioen om te ruilen voor pensioen voor uw partner- en kinderen. Uw eigen ouderdomspensioen wordt dan lager. En uw partner en kinderen krijgen een pensioen van ons als u overlijdt.
  • Wilt u dit? Geef dit dan binnen 2 maanden na einde deelname of binnen 3 maanden na pensionering aan ons door.
  • Wilt u uw ouderdomspensioen ruilen, maar wordt uw ouderdomspensioen in 2020 daardoor minder dan € 503,24? Dan ruilen wij niet om.
  • Ruilde u een deel van uw ouderdomspensioen bij einde deelname om voor partnerpensioen? Dan kunt u dit op de pensioendatum weer terug ruilen.

U leest meer bij Welke keuzes heeft u zelf? Kijk bij Onderling ruilen van uw pensioen.

Dit zijn de afspraken

 • Uw eigen pensioen wordt lager.
 • Uw partner en kinderen krijgen meer pensioen van ons als u overlijdt.
 • Het pensioen voor uw partner mag niet hoger worden dan 70% van het verlaagde ouderdomspensioen.
 • Het wezenpensioen is 14% van het verlaagde ouderdomspensioen.
 • U maakt deze keuze als u met pensioen gaat. Of als u stopt met werken in onze bedrijfstak. U vraagt dit 6 maanden van tevoren aan.

Gaat u met pensioen? Dan kunt u een nieuwe keuze maken voor het partnerpensioen.

Partner- en wezenpensioen ruilen voor ouderdomspensioen
Misschien heeft u op uw pensioendatum nog een partner- en wezenpensioen bij ons staan. Bijvoorbeeld omdat u eerder in een andere pensioenregeling wel partner- en wezenpensioen heeft opgebouwd. En dit meenam naar ons pensioenfonds. Of omdat u tussentijds uit dienst trad en uw ouderdomspensioen toen voor een deel omruilde in een partner- en wezenpensioen. U kunt dit partner- en wezenpensioen dan ruilen voor een hoger ouderdomspensioen voor uzelf. Bijvoorbeeld omdat u geen partner heeft. Of uw partner heeft zelf een goed inkomen.

Dit zijn de afspraken

 • U ruilt al uw partner- en wezenpensioen om. Of een deel ervan.
 • Uw partner krijgt géén of minder pensioen als u overlijdt. U krijgt zelf méér pensioen.
 • Uw kinderen krijgen geen of minder pensioen als u overlijdt.
 • U maakt deze keuze als u met pensioen gaat.

Zijn bij het pensioenfonds geen partner en kinderen bekend? Dan ruilen we het partner- en wezenpensioen automatisch om in ouderdomspensioen voor u zelf als u met pensioen gaat.

Als u met pensioen gaat, is uw keuze definitief
Kiest u voor ruil van uw pensioen? Of kiest u om dit niet te doen? Dan kunt u dit niet meer veranderen.

Meer weten?

 • U leest meer op onze website en in ons pensioenreglement in laag 3.
 • Uw pensioenbedragen staan op het Uniform Pensioenoverzicht dat u elk jaar van ons krijgt.
 • Wilt u weten hoeveel pensioen uw partner en kinderen krijgen als u pensioen ruilt? Neem dan contact met ons op.
hoog_laag_laag_hoog

Eerst een hoger óf lager pensioen krijgen

Als u met pensioen gaat, krijgt u een vast bedrag aan pensioen zolang u leeft. Maar misschien wilt u eerst liever een hoger ouderdomspensioen. U krijgt dan daarna een lager ouderdomspensioen zolang u leeft. U kunt óók kiezen voor een lager ouderdomspensioen in de 1e periode. U krijgt daarna een hoger ouderdomspensioen zolang u leeft.

Dit zijn de afspraken

 • De 1e periode mag minimaal 1 en maximaal 10 jaar duren.
 • Uw lagere pensioen mag niet lager zijn dan 75% van uw hogere pensioen.
 • Uw pensioen in de 1e en 2e periode is anders dan de bedragen op uw Uniform Pensioenoverzicht.
 • Deze keuze kunt u combineren met andere flexibele opties. Bijvoorbeeld met deeltijdpensioen.

Gaat u vóór uw AOW-leeftijd met pensioen?
Dan kunt u uw hogere uitkering aanvullen met een tijdelijk ouderdomspensioen. Dit tijdelijk ouderdomspensioen bedraagt maximaal 2 keer de AOW-uitkering voor gehuwden. Daarmee kunt u het gemis van een AOW-uitkering opvangen. Ná uw AOW-leeftijd krijgt u dan een lager pensioen.

U maakt uw keuze als u met pensioen gaat
Kiest u voor een hoog-laag pensioen? Of juist niet? Dan is dit definitief. U kunt uw keuze daarna niet meer veranderen.

U leest álle regels in ons pensioenreglement in laag 3. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt bij deze keuze? Neem dan contact met ons op.

Hoe zeker is uw pensioen?

risico

U loopt risico met uw pensioen

U heeft uw hele leven met uw pensioen te maken. In uw werkende leven bouwt u pensioen op. Daarna krijgt u pensioen. Dit is in totaal misschien wel een periode van 80 jaar, waarin veel kan veranderen. Ook zijn er meer risico’s. Daardoor kan onze financiële situatie veranderen, en dus ook uw pensioen.

Mensen worden gemiddeld steeds ouder
Ons pensioenfonds probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen veranderen. Bijvoorbeeld dat mensen gemiddeld steeds ouder worden. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen. Daar moeten we rekening mee houden.

De rente kan uw pensioen veranderen
Pensioenfondsen moeten inschatten hoeveel geld ze nodig hebben om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. Is de rente laag? Dan moeten we meer geld in kas hebben voor de betaling van al die pensioenen. Blijft de rente een lange tijd laag? Dan maakt dit de pensioenen duur voor ons.

De beleggingen kunnen tegenvallen
Wij beleggen de pensioenpremie. Zo wordt uw pensioen over langere tijd meer waard. Maar beleggen is ook een risico. Daarom kiezen we voor verschillende soorten van beleggingen. Zo lopen we minder risico. Maken we winst op de ene belegging? Daarmee maken we een verlies op een andere belegging goed. We kunnen dit risico ook verzekeren. Daarvoor betalen we wel kosten.

In ons beleid letten we goed op de risico’s
U loopt meer risico met uw pensioen. Ons pensioenfonds doet er veel aan om uw pensioen daartegen te beschermen. U leest meer over ons risicomanagement in het jaarverslag in laag 3.

We meten onze financiële situatie met de ‘beleidsdekkingsgraad’
Een besluit over de verhoging of verlaging van uw pensioen hangt af van onze financiële situatie. Hiervoor kijken we naar onze beleidsdekkingsgraad. We meten die over de laatste 12 maanden. Daarvan nemen we het gemiddelde. Die beleidsdekkingsgraad mag dus niet te laag zijn. Is hij lager dan 100%? Dan mogen wij ook niet meewerken aan de waardeoverdracht van uw pensioen.

U leest meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad bij Nieuws.
indexatie

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen

Geld wordt elk jaar meestal minder waard. U kunt met hetzelfde geld in 2021 minder kopen dan in 2020. Dit heet inflatie. Ons pensioenfonds probeert uw pensioen daarom elk jaar te verhogen. Dit heet toeslagverlening.

Toeslagverlening lukt niet altijd
Als onze financiële situatie niet goed is, kunnen we uw pensioen niet verhogen. Pensioenfonds Zuivel bestaat sinds 1 januari 2015. Er zijn nog geen toeslagen verstrekt. De komende jaren wordt uw pensioen waarschijnlijk niet of beperkt verhoogd.

De laatste jaren veranderden wij de pensioenen zo
Dit jaar hebben wij uw pensioen per 1 januari 2021 (over 2020) niet verhoogd. U ziet in onderstaande tabel of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging. Ook ziet u de loonstijging:

Datum verandering Verhoging pensioen Prijsstijging* Verlaging pensioen
1 januari 2020 0% 2,70% 0%
1 januari 2019 0% 2,10% 0%
1 januari 2018 0% 1,30% 0%
1 januari 2017 0% 0,40% 0%
1 januari 2016 0% 0,60% 0%

*Voor de prijsstijging is uitgegaan van de consumentenprijsindex alle bestedingen van het CBS over de periode oktober – oktober.
**Cao voor de Zuivelindustrie

Verlaging pensioen
Als onze financiële situatie slecht is, moeten we misschien uw pensioen verlagen. Er zijn nog geen verlagingen geweest bij pensioenfonds Zuivel. De komende jaren hoeven wij uw pensioen naar verwachting niet te verlagen.

Lees ook deze informatie

 • Wilt u weten wat we verder afspraken over de verhoging van uw pensioen? Lees dan de informatie over ons toeslagbeleid in laag 3.
 • Wilt u weten of de prijsstijgingen gecompenseerd zijn? Dat leest u bij Verhoging van pensioen.
 • Het laatste nieuws over onze financiële situatie vindt u bij Nieuws.
tekort

Ons pensioenfonds heeft een tekort

Ons pensioenfonds doet er alles aan om financieel gezond te zijn. Toch is onze dekkingsgraad niet hoog genoeg. We maakten daarom een herstelplan. Volgens dit plan herstelt het pensioenfonds binnen 10 jaar. Dat is de wettelijke hersteltermijn. Er zijn hiervoor geen maatregelen nodig.

Lees ook deze informatie
 • U vindt in laag 3 op onze website ook een samenvatting van ons herstelplan.
 • Het laatste nieuws over onze financiële situatie vindt u bij Nieuws.

Welke kosten maken wij?

kosten

Ons pensioenfonds maakt kosten om uw pensioen te regelen:

 • Kosten voor het bestuur, de organisatie en de administratie
  Bijvoorbeeld voor de betaling van uw pensioen en ontvangst van de premies. Of voor goede informatie aan u en uw werkgever. Zo verzorgen we dit Pensioen 1-2-3, uw Uniform Pensioenoverzicht en een website.
 • Kosten om de pensioengelden te beheren en te beleggen
  Wij betalen de partijen die de pensioengelden voor ons beleggen. Ook maken we transactiekosten. Zo betalen wij kosten aan de beurs als we aandelen of obligaties kopen. Of verkopen.

U leest meer over onze kosten in het jaarverslag in laag 3.

Wanneer moet u in actie komen?

waardeoverdracht

Als u van baan verandert

U heeft een baan in onze branche. Daarom bouwt u nu pensioen op in onze pensioenregeling

U kunt het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar ons fonds
Dit heet waardeoverdracht. U vraagt dit bij ons aan. Dit doet u via Waardeoverdracht. Pas als u het eens bent met onze opgave, regelen wij de overdracht. Is uw pensioen € 2,- of lager per jaar? Dan vervalt dit pensioen volgens de wet. De kosten voor de administratie zijn namelijk hoger dan € 2,-. Is uw pensioen lager dan € 503,24 per jaar in 2021? Dan mag uw oude pensioenfonds of verzekeraar ('pensioenuitvoerder') uw pensioen ook automatisch naar ons overdragen. Bekijk daarvoor het laatste pensioenoverzicht dat u van hen kreeg. Daarop staat of u zelf iets moet doen om uw pensioen mee te nemen.

Als u later een andere baan krijgt
Krijgt u een nieuwe baan? En een nieuwe pensioenregeling? Dan gaat u pensioen opbouwen in die nieuwe pensioenregeling. Ook dan kunt u ervoor kiezen uw eerder opgebouwde pensioen mee te nemen. U vraagt dit aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Is uw pensioen bij ons lager dan € 503,24 per jaar in 2021? Dan regelen wij de overdracht automatisch voor u. Is uw pensioen lager dan € 2,- per jaar? Dan vervalt uw pensioen.

Dit is niet nodig als u een nieuwe baan vindt in onze branche of bij een onderneming die is aangesloten bij ons pensioenfonds. U blijft dan namelijk pensioen bij ons opbouwen. Uw pensioenregeling verandert dus niet.

Kiest u voor waardeoverdracht?
Dan krijgt u uw pensioen later van 1 of een kleiner aantal pensioenuitvoerders.

Kiest u niet voor waardeoverdracht?
Dan blijft uw opgebouwde pensioen staan bij uw oude pensioenuitvoerder. U betaalt daar geen premie meer. U bouwt er ook geen pensioen meer op. U krijgt dat deel van uw pensioen straks van uw oude fonds.

Bedenk goed of waardeoverdracht voor u verstandig is
Als u uw nieuwe pensioenuitvoerder om waardeoverdracht vraagt, krijgt u eerst een opgave. Daarin staan uw oude en nieuwe pensioenbedragen. Kijkt u niet alleen naar de bedragen. Vergelijk óók uw oude en nieuwe pensioenregeling. Dat doet u met dit Pensioen 1-2-3:

 • Wat krijgt u wel en niet? Bijvoorbeeld pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt.
 • Wat is de financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenuitvoerder? Is de kans op verlaging van uw pensioen bij uw nieuwe uitvoerder de komende jaren kleiner? Dan kan waardeoverdracht gunstig zijn. Andersom kan natuurlijk ook. U leest die informatie bij Hoe zeker is uw pensioen? in dit Pensioen 1-2-3.

Kijk op de website van uw andere pensioenuitvoerder voor het Pensioen 1-2-3 van die uitvoerder. U beslist dan pas of u uw pensioen meeneemt. Zo kunt u een goede keuze maken. Komt u er niet uit? Overleg dan met een financieel adviseur.

De pensioenvergelijker helpt u daarbij ook. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?.

Als het financieel niet goed gaat, kan waardeoverdracht niet direct
De financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenuitvoerder moet wel goed zijn. De beleidsdekkingsgraad moet minstens 100% zijn. Dit is wettelijk geregeld. Zo voorkomt de overheid dat u risico loopt.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen:

 • het geld dat een fonds in kas heeft, en
 • het geld dat het fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen.

Is die 100%? Dan zijn die 2 gelijk. Er is dan precies genoeg geld voor alle pensioenen.

Is de beleidsdekkingsgraad lager dan 100%? Dan kunt u uw waardeoverdracht wel aanvragen. Maar uw pensioen blijft bij uw oude uitvoerder tot de financiële situatie van beide uitvoerders weer goed is. Daarna krijgt u een opgave. U beslist dan pas of u uw pensioen echt meeneemt.

Elke uitvoerder meet de dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Daarvan nemen we het gemiddelde. Dit heet de beleidsdekkingsgraad. U leest meer over onze financiële situatie en beleidsdekkingsgraad op onze website. Kijk bij Nieuws.

Als u een baan krijgt in het buitenland
Krijgt u een nieuwe baan in het buitenland? Dan kunt u uw pensioen soms ook meenemen. Dit hangt af van de regels in dat land en de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. Of vraag uw werkgever om meer informatie.

Als u arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets verandert in uw arbeidsongeschiktheidspercentage

Als u ziek wordt, betaalt uw werkgever uw salaris door. U blijft dus ook pensioen opbouwen. In het 1e jaar krijgt u volledig salaris. U bouwt ook volledig pensioen op. In het 2e ziektejaar krijgt u minder salaris en bouwt ook minder pensioen op. Bent u langer dan 2 jaar ziek geweest? Dan bent u arbeidsongeschikt. Wordt u minstens 35% arbeidsongeschikt? Dan blijft u toch pensioen bij ons opbouwen. U doet dat over pensioengrondslag A en vanaf 1 januari 2018 ook over pensioengrondslag B. U betaalt daarvoor dan geen premie meer. Ons pensioenfonds betaalt uw premie. Dit geldt alleen voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Bent u helemaal arbeidsongeschikt? Dan betalen wij uw hele premie.

Werkt u nog voor een deel? Dan blijft u voor dat deel op de normale manier pensioen opbouwen. U en uw werkgever betalen samen de premie.

Zo werkt het
In dit schema leest u hoeveel pensioen u blijft opbouwen op onze kosten

U bent arbeidsongeschikt voor: U blijft dan pensioen opbouwen voor:
0 tot 35% 0%
35 tot 45% 40%
45 tot 55% 50%
55 tot 65% 60%
65 tot 80% 72,5%
80 tot 100% 100

U krijgt misschien ook een WIA-uitkering van de overheid. U leest meer op UWV.nl.

Laat het ons weten als u arbeidsongeschikt wordt
Wordt u arbeidsongeschikt? Of wordt u méér of minder arbeidsongeschikt? Geef dit altijd aan ons door. Stuur ons een kopie van de brief van het UWV waarin die beslissing staat. Wij kunnen de voortzetting van uw pensioen dan snel voor u regelen.

Bedenk goed hoe uw pensioen er uitziet als u arbeidsongeschikt wordt
Alle regels vindt u in ons pensioenreglement in laag 3. Overleg met uw financieel adviseur of u iets extra’s moet regelen. U kunt bijvoorbeeld een verzekering afsluiten. Zo heeft u meer inkomen als u arbeidsongeschikt wordt.

samenwonen_trouwen

Als u gaat trouwen of samenwonen. Of als u geregistreerd partners wordt

Gaat u trouwen? Of wordt u geregistreerd partner? Dan krijgt uw partner waarschijnlijk partnerpensioen als u overlijdt.

Kijk de bedragen en voorwaarden goed na
Bijvoorbeeld op uw Uniform Pensioenoverzicht Of bij Mijn pensioen. Kijk voor uw totale pensioen en AOW op mijnpensioenoverzicht.nl.

Meld uw partner aan als u in het buitenland woont
Woont u in Nederland? Dan hoeft u uw partner niet bij ons aan te melden. Uw gemeente geeft dit aan ons door als u getrouwd of geregistreerd partners bent. Woont u in het buitenland? Meld uw partner dan wel bij ons aan. Dit kan bij Mijn pensioen.

Meld uw partner ook aan als u samenwoont
Woont u samen? Dan krijgt uw partner niet vanzelf partnerpensioen als u overlijdt. Er zijn namelijk voorwaarden. Bijvoorbeeld:

 • U woont minimaal 6 maanden samen. U kunt dit aantonen.
 • Uw partner is niet uw kind of uw vader of moeder. En ook niet uw oma of opa. U bent dus geen familie in de rechte lijn
 • U moet uw partner bij ons aanmelden. Dat doet u bij Mijn pensioen.

Bedenk of u extra maatregelen moet nemen
Is het pensioen voor uw partner niet goed genoeg geregeld? Zorg dan dat u zelf extra maatregelen neemt. Bijvoorbeeld via een verzekering. Wilt u extra pensioen voor uw partner regelen? Dat kan met een Anw-hiaatverzekering. Vraag uw financieel adviseur om meer informatie.

scheiden

Als u gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of uw geregistreerd partnerschap stopt

Als u uit elkaar gaat, moet u samen financiële afspraken maken. Uw scheiding heeft ook gevolgen voor uw pensioen bij ons.

Uw ex-partner heeft recht op ouderdomspensioen
Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt samen wel andere afspraken maken. U legt die vast in een overeenkomst bij uw huwelijk of scheiding.

Geef uw afspraken aan ons door
U of uw ex-partner laat ons binnen 2 jaar weten dat u bent gescheiden. En welke afspraken u maakte. Zo weet u zeker dat wij uw pensioen goed regelen. Horen wij niet binnen 2 jaar van u? En maakte u afspraken over de verdeling van uw ouderdomspensioen? Dan kunnen wij het pensioen voor uw ex-partner helaas niet meer direct aan hem of haar betalen. U moet de verdeling van uw pensioen dan onderling regelen.

Woonde u samen? Dan hoeft u niets te doen
Uw ex-partner heeft geen recht op ouderdomspensioen als u samenwoonde. U kunt samen wel andere afspraken maken. U verdeelt uw pensioen dan buiten ons pensioenfonds om.

U leest meer op pensioenfondszuivel.nl bij Scheiden of Einde samenwonen.

werkloos

Als u werkloos wordt

Wordt u werkloos? Dan heeft dit gevolgen voor uw pensioenopbouw.

Dit geldt als u uit dienst gaat en niet meer deelneemt aan de pensioenregeling. Of als u met pensioen bent
Werkt u niet meer in onze bedrijfstak? En neemt u niet meer deel aan de pensioenregeling van het fonds? Of bent u met pensioen? Dan zijn er 2 situaties mogelijk:

 • U bent getrouwd of u heeft een geregistreerd partner
  • Wij ruilen standaard een deel van uw ouderdomspensioen om voor pensioen voor uw partner- en kinderen. Zo hebben uw partner en kinderen toch een pensioen als u overlijdt. Dit betekent dat uw eigen ouderdomspensioen lager wordt.
  • Wilt u dit niet? Of wilt u een groter of kleiner deel van uw ouderdomspensioen omruilen? Geef dit dan binnen 2 maanden na einde deelname of binnen 3 maanden na pensionering aan ons door.
  • Wij ruilen geen deel van uw ouderdomspensioen om als uw pensioen bij einde deelname minder bedraagt dan € 503,24 (in 2021).
  • Wilt u uw ouderdomspensioen ruilen, maar wordt uw ouderdomspensioen daardoor minder dan € 503,24? Dan ruilen wij niet om.
  • Ruilde u een deel van uw ouderdomspensioen bij einde deelname om voor partnerpensioen? Dan kunt u dit op de pensioendatum weer terug ruilen.
 • U bent niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partner. U woont wel samen
  • U kunt ervoor kiezen om een deel van uw eigen ouderdomspensioen om te ruilen voor pensioen voor uw partner- en kinderen. Uw eigen ouderdomspensioen wordt dan lager. En uw partner en kinderen krijgen een pensioen van ons als u overlijdt.
  • Wilt u dit? Geef dit dan binnen 2 maanden na einde deelname of binnen 3 maanden na pensionering aan ons door.
  • Wilt u uw ouderdomspensioen ruilen, maar wordt uw ouderdomspensioen daardoor minder dan € 503,24? Dan ruilen wij niet om.
  • Ruilde u een deel van uw ouderdomspensioen bij einde deelname om voor partnerpensioen? Dan kunt u dit op de pensioendatum weer terug ruilen.

U leest meer bij Welke keuzes heeft u zelf? Kijk bij Onderling ruilen van uw pensioen.

U bouwt bij ons geen pensioen meer op
Regelt u zelf niets? Dan is uw pensioen lager als u met pensioen gaat. Misschien gaat u later weer pensioen opbouwen bij een nieuwe werkgever. Maar u kunt zelf ook nu al andere maatregelen nemen. Bijvoorbeeld via een verzekering.

U hoeft ons niet zelf te informeren als u werkloos wordt
Uw werkgever geeft dit aan ons door.

U krijgt een overzicht van uw pensioen als u uit dienst gaat
Daarna vindt u ieder jaar uw pensioenoverzicht bij Mijn pensioen. Eens in de 5 jaar krijgt u van ons een overzicht van uw pensioen bij dit pensioenfonds.

verhuizen

Als u verhuist naar of in het buitenland

Verhuist u binnen Nederland? Dan horen wij dit van uw gemeente. Verhuist u naar het buitenland? Of naar een ander adres in het buitenland? Laat ons dan weten wat uw nieuwe adres is. Zo kunnen we u op de hoogte houden van uw pensioen.

Wilt u weten wat een verhuizing naar het buitenland betekent voor uw pensioen? Neem dan gerust contact met ons op.

Uw AOW van de overheid kan ook veranderen. Uw AOW hangt namelijk af van het aantal jaren dat u in Nederland werkt of woont. Bel dan de Sociale Verzekeringsbank voor meer informatie. Of kijk op hun website: SVB.nl.
mijnpensioenoverzicht

Kijk 1 keer per jaar op mijnpensioenoverzicht.nl

Kijk 1 keer per jaar hoeveel pensioen u heeft:

keuze

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen

U heeft verschillende keuzes voor uw pensioen. U kunt bijvoorbeeld uw oude pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Die keuze maakt u als u van baan verandert. Wilt u uw pensioen eerder, later of voor een deel laten ingaan? Of pensioen ruilen? Die keuze hoeft u pas te maken als uw pensioen bijna ingaat. Kijk voor meer informatie bij Welke keuzes heeft u zelf?.

Dit zijn de keuzes in onze pensioenregeling:

 • U kiest voor extra pensioen voor uw partner.
 • U kiest voor extra pensioen voor uzelf.
 • U gaat eerder met pensioen of u laat het pensioen later ingaan
 • U kiest voor een hoger pensioen in de 1e periode. U krijgt dan daarna een lager pensioen.

Kijk voor meer informatie bij Welke keuzes heeft u zelf?.

Maakt u een keuze op uw pensioendatum? Dan kunt u die maar 1 keer doorgeven. U kunt dit daarna niet meer veranderen. Zorg dus dat u alle informatie heeft voordat u een keuze maakt.

Persoonlijke gegevens

Dit onderdeel gebruikt u alleen als u een pensioenoverzicht heeft ontvangen. Hieronder leggen we graag de gegevens verder uit.

Pensioenuitvoerder
Het fonds waar u pensioen opbouwt.

Soort pensioenregeling
U heeft een bruto uitkeringsovereenkomst. Dit is een pensioenregeling waarbij uw een vaste pensioenaanspraak opbouwt

Uw salaris dat meetelt voor uw pensioenregeling
Dit is het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt. Bijvoorbeeld uw maandelijks salaris. Maar soms bouwt over meer onderdelen op. Dit noemen we het pensioengevend salaris. U vindt alle onderdelen die meetellen in het reglement in laag 3.

U bouwt geen pensioen op over
Over een gedeelte van het salaris bouwt u geen pensioen op. Dit noemen we de franchise.

Salaris waarover u wel pensioen opbouwt
Dit is het deel wat wordt gebruikt om uw pensioenopbouw te berekenen. Dit noemen we de pensioengrondslag.

Percentage jaarlijkse pensioenopbouw
U bouwt elk jaar pensioen op over een deel van uw pensioengrondslag. Dit is een percentage. We noemen dit uw opbouwpercentage.

Factor A (voor uw belastingaangifte)

Heeft u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A bedragen op deze pensioenoverzichten bij elkaar tellen. U heeft de factor A op uw pensioenoverzicht van vorig jaar nodig voor uw belastingaangifte over afgelopen jaar. Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruikt u dan het 'Hulpmiddel lijfrentepremie' van de Belastingdienst. Dat vindt u op belastingdienst.nl. Uw financieel adviseur kan u hierbij ook helpen.

Als u vragen heeft

vragen

Als u vragen heeft

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over uw pensioen.
Bel ons of stuur ons een e-mail. Of kijk op onze website.

Meer weten over…
…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 3.
…uw eigen pensioenbedragen? Kijk bij Mijn pensioen.
…uw eigen pensioenbedragen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl voor uw totale pensioen.