Pensioen 123

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op 3 manieren pensioen op:

  1. AOW: u krijgt dit van de overheid. U leest meer op SVB.nl.
  2. Pensioen bij ons: u bouwt dit op via uw werkgever. Daarover gaat dit Pensioen 1-2-3.
  3. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met spaargeld, een lijfrente of banksparen.

U bouwt elk jaar een stukje van uw pensioen op. Uw totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. U krijgt uw pensioen vanaf uw pensioendatum. En zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

U bouwt elk jaar pensioen op over een deel van uw salaris. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet franchise. Wij houden namelijk rekening met de AOW die u later van de overheid krijgt. In 2020 is de franchise € 16.560. Het salaris dat overblijft, noemen wij de pensioengrondslag. Hierover bouwt u 1,35% pensioen op. Dit kan minder zijn als de premie niet genoeg is. Uw opbouw staat dus niet vast. Boven een salaris van € 68.066,- bouwt u in deze regeling geen pensioen op.

Uw werkgever betaalt elke maand premie voor uw pensioen. U betaalt misschien een deel daarvan aan uw werkgever. U leest dan op uw loonstrook hoeveel dit is.