Pensioen 123

Welke keuzes heeft u zelf?

U heeft een nieuwe baan. U kunt het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar ons pensioenfonds.

Wilt u onze pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Dat doet u met de pensioenvergelijker in laag 3.

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor pensioen voor uw partner en kinderen? Dan krijgen uw partner en kinderen pensioen als u overlijdt. U krijgt zelf minder pensioen. U maakt die keuze als u met pensioen gaat. Of als u stopt met werken in onze bedrijfstak.

Uw pensioen start bij ons op de dag dat u 68 jaar wordt. Maar u kunt al vanaf uw 55e met pensioen. En uiterlijk op uw 70e. Bespreek dit met uw werkgever. U vraagt dit bij ons aan 6 maanden voordat u met pensioen wilt gaan.

U kunt ook voor een deel met pensioen gaan. U blijft voor het andere deel dan werken. Overleg dit met uw werkgever. Vraag dit aan 6 maanden voordat u met pensioen wilt gaan.

Wilt u straks eerst een hoger pensioen? En daarna een lager pensioen? Of andersom? Die keuze kunt u maken als u met pensioen gaat. Bijvoorbeeld omdat uw AOW pas later ingaat.

Wilt u ál uw keuzes zien? Klik op het plaatje voor laag 2 met meer informatie.