Pensioen 123

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

Werkt u niet meer in onze bedrijfstak? En overlijdt u? Dan krijgt uw partner geen partnerpensioen van ons pensioenfonds. Uw kinderen krijgen ook geen wezenpensioen. Behalve als u pensioen ruilde toen u uit dienst of met pensioen ging.

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering van ons tot uw pensioen ingaat. Behalve als uw werkgever hiervoor een verzekering bij ons afsloot. Vraag dit na bij uw werkgever.