pensioen123 laag2

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

Werkt u niet meer in onze bedrijfstak? En neemt u niet meer deel aan de pensioenregeling van ons pensioenfonds? Dan krijgen uw partner en kinderen geen pensioen als u overlijdt

U bent bij ons verzekerd voor partnerpensioen en wezenpensioen. Maar alleen zolang u deelneemt aan onze pensioenregeling. Stopt uw deelname aan onze pensioenregeling? Dan stopt ook het partner- en wezenpensioen.

Dit geldt als u uit dienst gaat en niet meer deelneemt aan de pensioenregeling. Of als u met pensioen bent
Er zijn 2 situaties mogelijk:

 • U bent getrouwd of u heeft een geregistreerd partner:
 • Wij ruilen standaard een deel van uw ouderdomspensioen om voor pensioen voor uw partner- en kinderen. Zo hebben uw partner en kinderen toch een pensioen als u overlijdt. Dit betekent dat uw eigen ouderdomspensioen lager wordt.
 • Wilt u dit niet? Of wilt u een groter of kleiner deel van uw ouderdomspensioen omruilen? Geef dit dan binnen 2 maanden na einde deelname of binnen 3 maanden na pensionering aan ons door.
 • Wij ruilen geen deel van uw ouderdomspensioen om als uw pensioen in 2021 bij einde deelname minder bedraagt dan € 503,24.
 • Wilt u uw ouderdomspensioen ruilen, maar wordt uw ouderdomspensioen in 2021 daardoor minder dan € 503,24? Dan ruilen wij niet om
 • Ruilde u een deel van uw ouderdomspensioen bij einde deelname om voor partnerpensioen? Dan kunt u dit op de pensioendatum weer terug ruilen.
 • U bent niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partner. U woont wel samen:
 • U kunt ervoor kiezen om een deel van uw eigen ouderdomspensioen om te ruilen voor pensioen voor uw partner- en kinderen. Uw eigen ouderdomspensioen wordt dan lager. En uw partner en kinderen krijgen een pensioen van ons als u overlijdt.
 • Wilt u dit? Geef dit dan binnen 2 maanden na einde deelname of binnen 3 maanden na pensionering aan ons door.
 • Wilt u uw ouderdomspensioen ruilen, maar wordt uw ouderdomspensioen in 2021 daardoor minder dan € 503,24? Dan ruilen wij niet om.
 • Ruilde u een deel van uw ouderdomspensioen bij einde deelname om voor partnerpensioen? Dan kunt u dit op de pensioendatum weer terug ruilen.

U leest meer bij Welke keuzes heeft u zelf? kijk bij Onderling ruilen van uw pensioen.

Bedenk samen goed of u zelf nog iets regelt
U kunt bijvoorbeeld een verzekering afsluiten. Uw partner en kinderen hebben dan meer inkomen als u overlijdt. Misschien krijgt uw partner wél een uitkering uit de Algemene Nabestaandenwet (Anw). U leest meer op SVB.nl.

U krijgt geen uitkering als u arbeidsongeschikt wordt

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons pensioenfonds. Onze pensioenregeling biedt dit namelijk niet aan. Behalve als uw werkgever hiervoor een verzekering bij ons afsloot. Vraag dit na bij uw werkgever.

U krijgt misschien wel een uitkering van de overheid. Dit heet een WIA-uitkering. U leest meer op UWV.nl. Bedenk goed of u iets extra’s moet regelen. Overleg daarover met een financieel adviseur.