Hoe bouwt u pensioen op?

driepijlers

A. Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt dit zelf in ongeveer 50 jaar op als u in Nederland woont of werkt. De AOW van de overheid gaat nu in vanaf 66 jaar en 4 maanden. Maar die leeftijd gaat in stappen omhoog. Als de levensverwachting verder blijft stijgen, gaat ook de AOW-leeftijd omhoog. U leest hierover meer op SVB.nl. U vindt er ook de bedragen en meer informatie over de AOW.

Let op
Woont u niet altijd in Nederland? Dan krijgt u minder AOW.

 

B. Pensioen dat u via uw werkgever opbouwt
U bouwt pensioen op in onze bedrijfstak. Elk jaar bouwt u een deel van uw pensioen op. U krijgt 1 keer per jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daarop staat:

  • het ouderdomspensioen dat u nu heeft opgebouwd;
  • het ouderdomspensioen dat u kunt bereiken als u tot uw pensioen in onze bedrijfstak blijft werken;
  • het pensioen dat uw partner krijgt als u overlijdt;
  • het pensioen dat uw kinderen krijgen als u overlijdt.

Kijk ook op mijnpensioenoverzicht.nl. Daarop staat een overzicht van uw AOW en al uw pensioen dat u via het werk opbouwde. U vindt er ook de nettobedragen.

 

C. Pensioen dat u zelf regelt
U kunt uw AOW en pensioen zelf aanvullen. Bijvoorbeeld met spaargeld of banksparen. Of met een verzekering, zoals een lijfrente. Of u dit nodig vindt, hangt af van uw eigen situatie en wensen. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. Of kijk op nibud.nl voor de Pensioenschijf-van-vijf.

middelloon

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Wij houden namelijk rekening met de AOW die u straks van de overheid krijgt. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet franchise. Het salaris dat overblijft, noemen wij de pensioengrondslag. Over de pensioengrondslag bouwt u pensioen op. Dat doet u elk jaar dat u deelnemer bent aan ons pensioenfonds.

Uw totale pensioen is de optelsom van de stukjes pensioen die u elk jaar als deelnemer opbouwt. Dit heet een middelloonregeling. U krijgt uw pensioen vanaf uw pensioendatum. En zolang u leeft. U krijgt uw pensioen straks elke maand.
opbouw

Uw opbouwpercentage is 1,35%

Elk jaar bouwt u pensioen op over uw vaste salaris in dat jaar en over uw variabele salaris in het vorige jaar.

  • Van uw bruto vaste salaris halen we eerst een franchise af. U krijgt namelijk later ook AOW van de overheid. Daar houden wij rekening mee bij de opbouw van uw pensioen. In 2021 is de franchise € 16.726,-. Werkt u parttime? Dan is uw franchise lager.
  • Het bruto vaste salaris dat overblijft, is uw pensioengrondslag A. Daarover bouwt u 1,25% aan ouderdomspensioen op. Dit is het opbouwpercentage in 2021.
  • U bouwt ook 1,25% pensioen op over pensioengrondslag B. Dat is het variabele deel van uw bruto salaris over het vorige jaar.
  • Werkt u parttime? Dan is uw salaris lager dan als u 100% werkt. U bouwt dus minder pensioen op. U betaalt ook minder premie.
  • U bouwt in 2021 pensioen op tot een maximum bruto salaris van € 68.747,- per jaar. Is uw salaris hoger? Dan bouwt u over dit hogere salaris geen pensioen bij ons op. U betaalt ook geen premie meer. Voor dit deel kunt u zelf zorgen voor de opbouw van extra pensioen.

Een voorbeeld
Uw vaste salaris is € 26.726,- per jaar. U heeft geen variabel salaris. De franchise is € 16.726,-. U bouwt dus over € 10.000 pensioen op. Dit is uw pensioengrondslag A. U bouwt daarover 1,25% ouderdomspensioen op. Dat is € 125,- in dat jaar. Heeft uw salaris ook een variabel deel? Dan bouwt u daarover ook 1,35% op. Dat is uw pensioengrondslag B. Het ouderdomspensioen dat u straks krijgt, is een optelsom van alle jaren dat u werkt. We tellen daar uw verhogingen bij op. Die krijgt u elk jaar als dit financieel kan. Dit heet toeslagverlening.

pensioenpremie

U en uw werkgever betalen samen voor uw pensioen

U en uw werkgever betalen elke maand pensioenpremie. De premie is de prijs van uw pensioen. In de premie zit de opbouw van uw eigen pensioen en de verzekering voor uw partner en kinderen. Uw werkgever betaalt de premie elke maand aan ons. Hij houdt misschien uw deel van de premie in op uw salaris. Op uw loonstrook ziet u dan hoeveel dat is.

De jaarlijkse opbouw van uw pensioen staat niet vast
Uw pensioen is afhankelijk van de premie die uw werkgever betaalt. Per jaar is de premie gemiddeld 17,1% van alle pensioengevende salarissen bij elkaar. Is de premie onvoldoende om de beoogde pensioenopbouw van 1,25% te behalen? Dan verlagen we het opbouwpercentage.