Wanneer moet u in actie komen?

waardeoverdracht

Als u van baan verandert

U heeft een baan in onze branche. Daarom bouwt u nu pensioen op in onze pensioenregeling

U kunt het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar ons fonds
Dit heet waardeoverdracht. U vraagt dit bij ons aan. Dit doet u via Waardeoverdracht. Pas als u het eens bent met onze opgave, regelen wij de overdracht. Is uw pensioen € 2,- of lager per jaar? Dan vervalt dit pensioen volgens de wet. De kosten voor de administratie zijn namelijk hoger dan € 2,-. Is uw pensioen lager dan € 503,24 per jaar in 2021? Dan mag uw oude pensioenfonds of verzekeraar ('pensioenuitvoerder') uw pensioen ook automatisch naar ons overdragen. Bekijk daarvoor het laatste pensioenoverzicht dat u van hen kreeg. Daarop staat of u zelf iets moet doen om uw pensioen mee te nemen.

Als u later een andere baan krijgt
Krijgt u een nieuwe baan? En een nieuwe pensioenregeling? Dan gaat u pensioen opbouwen in die nieuwe pensioenregeling. Ook dan kunt u ervoor kiezen uw eerder opgebouwde pensioen mee te nemen. U vraagt dit aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Is uw pensioen bij ons lager dan € 503,24 per jaar in 2021? Dan regelen wij de overdracht automatisch voor u. Is uw pensioen lager dan € 2,- per jaar? Dan vervalt uw pensioen.

Dit is niet nodig als u een nieuwe baan vindt in onze branche of bij een onderneming die is aangesloten bij ons pensioenfonds. U blijft dan namelijk pensioen bij ons opbouwen. Uw pensioenregeling verandert dus niet.

Kiest u voor waardeoverdracht?
Dan krijgt u uw pensioen later van 1 of een kleiner aantal pensioenuitvoerders.

Kiest u niet voor waardeoverdracht?
Dan blijft uw opgebouwde pensioen staan bij uw oude pensioenuitvoerder. U betaalt daar geen premie meer. U bouwt er ook geen pensioen meer op. U krijgt dat deel van uw pensioen straks van uw oude fonds.

Bedenk goed of waardeoverdracht voor u verstandig is
Als u uw nieuwe pensioenuitvoerder om waardeoverdracht vraagt, krijgt u eerst een opgave. Daarin staan uw oude en nieuwe pensioenbedragen. Kijkt u niet alleen naar de bedragen. Vergelijk óók uw oude en nieuwe pensioenregeling. Dat doet u met dit Pensioen 1-2-3:

 • Wat krijgt u wel en niet? Bijvoorbeeld pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt.
 • Wat is de financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenuitvoerder? Is de kans op verlaging van uw pensioen bij uw nieuwe uitvoerder de komende jaren kleiner? Dan kan waardeoverdracht gunstig zijn. Andersom kan natuurlijk ook. U leest die informatie bij Hoe zeker is uw pensioen? in dit Pensioen 1-2-3.

Kijk op de website van uw andere pensioenuitvoerder voor het Pensioen 1-2-3 van die uitvoerder. U beslist dan pas of u uw pensioen meeneemt. Zo kunt u een goede keuze maken. Komt u er niet uit? Overleg dan met een financieel adviseur.

De pensioenvergelijker helpt u daarbij ook. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?.

Als het financieel niet goed gaat, kan waardeoverdracht niet direct
De financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenuitvoerder moet wel goed zijn. De beleidsdekkingsgraad moet minstens 100% zijn. Dit is wettelijk geregeld. Zo voorkomt de overheid dat u risico loopt.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen:

 • het geld dat een fonds in kas heeft, en
 • het geld dat het fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen.

Is die 100%? Dan zijn die 2 gelijk. Er is dan precies genoeg geld voor alle pensioenen.

Is de beleidsdekkingsgraad lager dan 100%? Dan kunt u uw waardeoverdracht wel aanvragen. Maar uw pensioen blijft bij uw oude uitvoerder tot de financiële situatie van beide uitvoerders weer goed is. Daarna krijgt u een opgave. U beslist dan pas of u uw pensioen echt meeneemt.

Elke uitvoerder meet de dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Daarvan nemen we het gemiddelde. Dit heet de beleidsdekkingsgraad. U leest meer over onze financiële situatie en beleidsdekkingsgraad op onze website. Kijk bij Nieuws.

Als u een baan krijgt in het buitenland
Krijgt u een nieuwe baan in het buitenland? Dan kunt u uw pensioen soms ook meenemen. Dit hangt af van de regels in dat land en de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. Of vraag uw werkgever om meer informatie.

Als u arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets verandert in uw arbeidsongeschiktheidspercentage

Als u ziek wordt, betaalt uw werkgever uw salaris door. U blijft dus ook pensioen opbouwen. In het 1e jaar krijgt u volledig salaris. U bouwt ook volledig pensioen op. In het 2e ziektejaar krijgt u minder salaris en bouwt ook minder pensioen op. Bent u langer dan 2 jaar ziek geweest? Dan bent u arbeidsongeschikt. Wordt u minstens 35% arbeidsongeschikt? Dan blijft u toch pensioen bij ons opbouwen. U doet dat over pensioengrondslag A en vanaf 1 januari 2018 ook over pensioengrondslag B. U betaalt daarvoor dan geen premie meer. Ons pensioenfonds betaalt uw premie. Dit geldt alleen voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Bent u helemaal arbeidsongeschikt? Dan betalen wij uw hele premie.

Werkt u nog voor een deel? Dan blijft u voor dat deel op de normale manier pensioen opbouwen. U en uw werkgever betalen samen de premie.

Zo werkt het
In dit schema leest u hoeveel pensioen u blijft opbouwen op onze kosten

U bent arbeidsongeschikt voor: U blijft dan pensioen opbouwen voor:
0 tot 35% 0%
35 tot 45% 40%
45 tot 55% 50%
55 tot 65% 60%
65 tot 80% 72,5%
80 tot 100% 100

U krijgt misschien ook een WIA-uitkering van de overheid. U leest meer op UWV.nl.

Laat het ons weten als u arbeidsongeschikt wordt
Wordt u arbeidsongeschikt? Of wordt u méér of minder arbeidsongeschikt? Geef dit altijd aan ons door. Stuur ons een kopie van de brief van het UWV waarin die beslissing staat. Wij kunnen de voortzetting van uw pensioen dan snel voor u regelen.

Bedenk goed hoe uw pensioen er uitziet als u arbeidsongeschikt wordt
Alle regels vindt u in ons pensioenreglement in laag 3. Overleg met uw financieel adviseur of u iets extra’s moet regelen. U kunt bijvoorbeeld een verzekering afsluiten. Zo heeft u meer inkomen als u arbeidsongeschikt wordt.

samenwonen_trouwen

Als u gaat trouwen of samenwonen. Of als u geregistreerd partners wordt

Gaat u trouwen? Of wordt u geregistreerd partner? Dan krijgt uw partner waarschijnlijk partnerpensioen als u overlijdt.

Kijk de bedragen en voorwaarden goed na
Bijvoorbeeld op uw Uniform Pensioenoverzicht Of bij Mijn pensioen. Kijk voor uw totale pensioen en AOW op mijnpensioenoverzicht.nl.

Meld uw partner aan als u in het buitenland woont
Woont u in Nederland? Dan hoeft u uw partner niet bij ons aan te melden. Uw gemeente geeft dit aan ons door als u getrouwd of geregistreerd partners bent. Woont u in het buitenland? Meld uw partner dan wel bij ons aan. Dit kan bij Mijn pensioen.

Meld uw partner ook aan als u samenwoont
Woont u samen? Dan krijgt uw partner niet vanzelf partnerpensioen als u overlijdt. Er zijn namelijk voorwaarden. Bijvoorbeeld:

 • U woont minimaal 6 maanden samen. U kunt dit aantonen.
 • Uw partner is niet uw kind of uw vader of moeder. En ook niet uw oma of opa. U bent dus geen familie in de rechte lijn
 • U moet uw partner bij ons aanmelden. Dat doet u bij Mijn pensioen.

Bedenk of u extra maatregelen moet nemen
Is het pensioen voor uw partner niet goed genoeg geregeld? Zorg dan dat u zelf extra maatregelen neemt. Bijvoorbeeld via een verzekering. Wilt u extra pensioen voor uw partner regelen? Dat kan met een Anw-hiaatverzekering. Vraag uw financieel adviseur om meer informatie.

scheiden

Als u gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of uw geregistreerd partnerschap stopt

Als u uit elkaar gaat, moet u samen financiële afspraken maken. Uw scheiding heeft ook gevolgen voor uw pensioen bij ons.

Uw ex-partner heeft recht op ouderdomspensioen
Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt samen wel andere afspraken maken. U legt die vast in een overeenkomst bij uw huwelijk of scheiding.

Geef uw afspraken aan ons door
U of uw ex-partner laat ons binnen 2 jaar weten dat u bent gescheiden. En welke afspraken u maakte. Zo weet u zeker dat wij uw pensioen goed regelen. Horen wij niet binnen 2 jaar van u? En maakte u afspraken over de verdeling van uw ouderdomspensioen? Dan kunnen wij het pensioen voor uw ex-partner helaas niet meer direct aan hem of haar betalen. U moet de verdeling van uw pensioen dan onderling regelen.

Woonde u samen? Dan hoeft u niets te doen
Uw ex-partner heeft geen recht op ouderdomspensioen als u samenwoonde. U kunt samen wel andere afspraken maken. U verdeelt uw pensioen dan buiten ons pensioenfonds om.

U leest meer op pensioenfondszuivel.nl bij Scheiden of Einde samenwonen.

werkloos

Als u werkloos wordt

Wordt u werkloos? Dan heeft dit gevolgen voor uw pensioenopbouw.

Dit geldt als u uit dienst gaat en niet meer deelneemt aan de pensioenregeling. Of als u met pensioen bent
Werkt u niet meer in onze bedrijfstak? En neemt u niet meer deel aan de pensioenregeling van het fonds? Of bent u met pensioen? Dan zijn er 2 situaties mogelijk:

 • U bent getrouwd of u heeft een geregistreerd partner
  • Wij ruilen standaard een deel van uw ouderdomspensioen om voor pensioen voor uw partner- en kinderen. Zo hebben uw partner en kinderen toch een pensioen als u overlijdt. Dit betekent dat uw eigen ouderdomspensioen lager wordt.
  • Wilt u dit niet? Of wilt u een groter of kleiner deel van uw ouderdomspensioen omruilen? Geef dit dan binnen 2 maanden na einde deelname of binnen 3 maanden na pensionering aan ons door.
  • Wij ruilen geen deel van uw ouderdomspensioen om als uw pensioen bij einde deelname minder bedraagt dan € 503,24 (in 2021).
  • Wilt u uw ouderdomspensioen ruilen, maar wordt uw ouderdomspensioen daardoor minder dan € 503,24? Dan ruilen wij niet om.
  • Ruilde u een deel van uw ouderdomspensioen bij einde deelname om voor partnerpensioen? Dan kunt u dit op de pensioendatum weer terug ruilen.
 • U bent niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partner. U woont wel samen
  • U kunt ervoor kiezen om een deel van uw eigen ouderdomspensioen om te ruilen voor pensioen voor uw partner- en kinderen. Uw eigen ouderdomspensioen wordt dan lager. En uw partner en kinderen krijgen een pensioen van ons als u overlijdt.
  • Wilt u dit? Geef dit dan binnen 2 maanden na einde deelname of binnen 3 maanden na pensionering aan ons door.
  • Wilt u uw ouderdomspensioen ruilen, maar wordt uw ouderdomspensioen daardoor minder dan € 503,24? Dan ruilen wij niet om.
  • Ruilde u een deel van uw ouderdomspensioen bij einde deelname om voor partnerpensioen? Dan kunt u dit op de pensioendatum weer terug ruilen.

U leest meer bij Welke keuzes heeft u zelf? Kijk bij Onderling ruilen van uw pensioen.

U bouwt bij ons geen pensioen meer op
Regelt u zelf niets? Dan is uw pensioen lager als u met pensioen gaat. Misschien gaat u later weer pensioen opbouwen bij een nieuwe werkgever. Maar u kunt zelf ook nu al andere maatregelen nemen. Bijvoorbeeld via een verzekering.

U hoeft ons niet zelf te informeren als u werkloos wordt
Uw werkgever geeft dit aan ons door.

U krijgt een overzicht van uw pensioen als u uit dienst gaat
Daarna vindt u ieder jaar uw pensioenoverzicht bij Mijn pensioen. Eens in de 5 jaar krijgt u van ons een overzicht van uw pensioen bij dit pensioenfonds.

verhuizen

Als u verhuist naar of in het buitenland

Verhuist u binnen Nederland? Dan horen wij dit van uw gemeente. Verhuist u naar het buitenland? Of naar een ander adres in het buitenland? Laat ons dan weten wat uw nieuwe adres is. Zo kunnen we u op de hoogte houden van uw pensioen.

Wilt u weten wat een verhuizing naar het buitenland betekent voor uw pensioen? Neem dan gerust contact met ons op.

Uw AOW van de overheid kan ook veranderen. Uw AOW hangt namelijk af van het aantal jaren dat u in Nederland werkt of woont. Bel dan de Sociale Verzekeringsbank voor meer informatie. Of kijk op hun website: SVB.nl.
mijnpensioenoverzicht

Kijk 1 keer per jaar op mijnpensioenoverzicht.nl

Kijk 1 keer per jaar hoeveel pensioen u heeft:

keuze

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen

U heeft verschillende keuzes voor uw pensioen. U kunt bijvoorbeeld uw oude pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Die keuze maakt u als u van baan verandert. Wilt u uw pensioen eerder, later of voor een deel laten ingaan? Of pensioen ruilen? Die keuze hoeft u pas te maken als uw pensioen bijna ingaat. Kijk voor meer informatie bij Welke keuzes heeft u zelf?.

Dit zijn de keuzes in onze pensioenregeling:

 • U kiest voor extra pensioen voor uw partner.
 • U kiest voor extra pensioen voor uzelf.
 • U gaat eerder met pensioen of u laat het pensioen later ingaan
 • U kiest voor een hoger pensioen in de 1e periode. U krijgt dan daarna een lager pensioen.

Kijk voor meer informatie bij Welke keuzes heeft u zelf?.

Maakt u een keuze op uw pensioendatum? Dan kunt u die maar 1 keer doorgeven. U kunt dit daarna niet meer veranderen. Zorg dus dat u alle informatie heeft voordat u een keuze maakt.

vragen

Als u vragen heeft

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over uw pensioen.
Bel ons of stuur ons een e-mail. Of kijk op onze website.

Meer weten over…
…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 3.
…uw eigen pensioenbedragen? Kijk bij Mijn pensioen.
…uw eigen pensioenbedragen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl voor uw totale pensioen.