Welke kosten maken wij?

kosten

Ons pensioenfonds maakt kosten om uw pensioen te regelen:

  • Kosten voor het bestuur, de organisatie en de administratie
    Bijvoorbeeld voor de betaling van uw pensioen en ontvangst van de premies. Of voor goede informatie aan u en uw werkgever. Zo verzorgen we dit Pensioen 1-2-3, uw Uniform Pensioenoverzicht en een website.
  • Kosten om de pensioengelden te beheren en te beleggen
    Wij betalen de partijen die de pensioengelden voor ons beleggen. Ook maken we transactiekosten. Zo betalen wij kosten aan de beurs als we aandelen of obligaties kopen. Of verkopen.

U leest meer over onze kosten in het jaarverslag in laag 3.