Personeelsbestand

Geef veranderingen in uw personeelsbestand zo snel mogelijk aan ons door aan ons door via Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Binnen een maand ontvangen wij van u een melding van de volgende gebeurtenissen:

  • werknemer gaat uit dienst
  • een nieuwe werknemer
  • wijziging in salaris of parttime percentage
  • werknemer is langer dan 2 jaar ziek

Deze wijzigingen geeft u door via Uniforme Pensioenaangifte (UPA).