Premiegegevens

Werkgevers betalen per jaar gemiddeld 17,1% van alle pensioengevende salarissen bij elkaar. Dit geldt voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2020. De werkgever kan een deelnemersbijdrage inhouden op het salaris van de werknemer.

Dit zijn de kerncijfers voor de berekening van de premies en de pensioenopbouw.