Premiefactuur

Pensioenfonds Zuivel brengt de pensioenpremie in rekening op basis van maandelijkse facturen. U ontvangt aan het einde van elke maand een premiefactuur.

Facturatiemethode
De hoogte van de factuur is gebaseerd op de loon- en dienstverbandgegevens die u aan ons doorgeeft via Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Wijzigingen die u met terugwerkende kracht aan ons doorgeeft, worden op de eerstvolgende factuur in 1 keer in rekening gebracht.

Notaspecificaties
Bij elke factuur ontvangt u een notaspecificatie in Excel. Hierin kunt u zien waar de premievaststelling op de voorschotnota op is gebaseerd. U kunt zien hoeveel premie u per deelnemer betaalt en wat de loon- en dienstverband gegevens zijn die hier aan ten grondslag liggen.

Betaling premie
U betaalt elke maand binnen 2 weken het termijnbedrag wat vermeld staat op de nota. Houdt u er rekening mee dat dit door wijzigingen in uw personeelsbestand iedere maand een ander bedrag kan zijn.

Pensioenpremie berekenen
De premie wordt berekend over het pensioengevend loon op basis van de geldende premiepercentages. Toeslagen op de loongegevens, zoals een cao-verhoging, worden ook meegerekend bij het vaststellen van de pensioenpremie. De pensioengrondslag bestaat uit 2 delen:

  • Pensioengrondslag A is het vaste pensioengevend salaris min de franchise van het huidige kalenderjaar.
  • Pensioengrondslag B is het variabele pensioengevend loon van het voorgaande kalenderjaar. Variabel salaris is inkomen uit ploegendienst of arbeid op onaangename uren, in het weekeinde of op feestdagen. Ook vergoedingen voor consignatie en extra opkomst wordt meegerekend. Overwerk is geen variabel salaris.

Parttime dienstverband
Via pensioenaangifte moet het parttime loon worden doorgegeven. Het pensioengevend loon wordt vervolgens omgerekend naar een fulltime dienstverband op de nota.

Wie betaalt de premie?
U betaalt de pensioenpremie aan het pensioenfonds. Een deel van de premie mag u inhouden op het loon van uw werknemers.

U ontvangt de nota’s en specificaties in UPA
Wij versturen maandelijks een notificatie naar de bij ons bekende contactpersoon. Wilt u de ’notificaties op een ander e-mailadres ontvangen of wilt u dat wij de notificaties naar meerdere e-mailadressen versturen? Geef dit dan aan ons door via e-mail.