Nieuwe pensioenmodules bij BPZ

Vanaf de start in 2015 kent BPZ voor iedereen een gelijke regeling, namelijk de basisregeling. In de afgelopen jaren hebben verschillende werkgevers ons vaak gevraagd of BPZ ook extra modules kan aanbieden om zo 1 pensioenloket te zijn voor alle pensioenzaken van werkgever en werknemer.

Nieuwe modules beschikbaar
Vanaf 1 januari 2020 biedt BPZ naast de basisregeling ook nieuwe modules aan die u als werkgever vrijwillig kunt afnemen.

BasisPlus-module
Vanaf 1 januari 2020 kunt u naast de basisregeling ook de BasisPlus-module bij BPZ afnemen. Daarmee kunnen uw werknemers bij BPZ ook pensioen opbouwen boven de maximum salarisgrens van € 68.066,- (2020).

De BasisPlus-module van BPZ zorgt er voor dat de hoogte van het pensioen van uw werknemers beter aansluit op de hoogte van het salaris. Dit voor de werknemers die meer verdienen dan het maximumsalaris in de basisregeling.

Voor de werknemers heeft dit als voordeel dat er sprake is van 1 loket waar zij met hun pensioenvragen terecht kunnen, en ook 1 jaarlijkse pensioenopgave. Dit geeft uw werknemers meer inzicht. Het voordeel is ook dat de definities, zoals wie wel en niet partner is in de pensioenregeling, gelijk zijn in de basis- en excedentregeling. Voor u als werkgever is het ook makkelijk om met 1 loket te werken voor al uw pensioenzaken. U hoeft de salarissen slechts 1 keer aan te leveren, en u ontvangt ook één gespecificeerde premienota. Kijk in de brochure voor meer informatie.

Brochure BasisPlus

Module arbeidsongeschiktheidspensioen
Vanaf 1 januari 2020 kunt u ook een arbeidsongeschiktheidspensioen bij BPZ afnemen. Dit pensioen bestaat uit 2 delen.

  • Een basis arbeidsongeschiktheidspensioen van 10% van het salaris bij volledige arbeidsongeschiktheid tot het maximum SV-loon (€ 57.232 in 2020) zoals afgesproken in de arbeidsvoorwaarden cao.
  • Een excedent arbeidsongeschiktheidspensioen van 80% van het salarisdeel boven het SV-loon bij volledige arbeidsongeschiktheid.

Kijk voor meer informatie in de brochure.

Brochure Arbeidsongeschiktheidspensioen

Module tijdelijk partnerpensioen
Vanaf 1 januari 2020 kunt u ook een tijdelijk partnerpensioen bij BPZ afnemen. Nog maar weinig mensen krijgen een ANW-uitkering van de overheid als hun partner overlijdt. Als een werknemer overlijdt, krijgt zijn/haar partner dit pensioen bovenop het bij BPZ verzekerde partnerpensioen. Het tijdelijk partnerpensioen stopt als de partner AOW krijgt of komt te overlijden. Kijk voor meer informatie in de brochure.

Brochure Tijdelijk partnerpensioen