Betalingsproblemen

Als werkgever bent u er verantwoordelijk voor dat de pensioenpremies op tijd betaald zijn. Dat is een voorwaarde om de pensioenregeling goed te kunnen uitvoeren.

Termijnen en vervaldatum
U betaalt de pensioenpremie per maand via een maandelijkse factuur. Als de pensioenpremie niet vóór de vervaldatum op de factuur betaald is, ontvangt u een betalingsherinnering.

Bijzondere omstandigheden
Zijn er bijzondere omstandigheden waardoor u de pensioenpremies niet voor de vervaldatum kunt betalen? Neem contact op met het pensioenfonds en leg duidelijk uit wat uw situatie is. We zoeken dan samen met u naar een oplossing.

Uitstel van betaling
U heeft alleen recht op uitstel van betaling als het pensioenfonds u dit schriftelijk heeft toegekend. Totdat uw aanvraag is afgerond, bent u verplicht de pensioenpremies op tijd te betalen.