Aanmelden of afmelden

Werknemers in de zuivelindustrie bouwen pensioen op bij dit pensioenfonds.

Nieuwe werknemers meldt u binnen 1 maand aan
Binnen 1 maand na indiensttreding meldt u werknemers aan bij het pensioenfonds. Daarna ontvangt uw werknemer binnen 3 maanden een brief met informatie over de pensioenregeling. Uitzendkrachten en stagiaires hoeft u niet aan te melden.

Loon- en dienstverbandgegevens geeft u vanaf 1 januari 2020 door via uw salarispakket via Uniforme Pensioenaangifte (UPA).

Informatie Uniforme Pensioenaangifte

Werknemers die weggaan meldt u binnen 1 maand af
De premiebetaling stopt. Blijft uw werknemer wel in de zuivelindustrie werken? Dan bouwt hij via zijn nieuwe werkgever verder aan zijn pensioen.

U heeft geen personeel meer
Meld uw werknemers af via Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Uw aansluiting blijft bestaan. Daarom vragen wij toch ieder jaar de loongegevens op. De premiebetaling stopt als u geen personeel meer heeft.