Betaaldata premienota werkgever

De hoogte van de premie die de werkgever betaalt wordt maandelijks berekend.

Elke maand moet het termijnbedrag wat vermeld staat op de nota binnen 2 weken betaald worden. Houdt u er rekening mee dat dit door wijzigingen in uw personeelsbestand iedere maand een ander bedrag kan zijn.

Het betaalschema voor werkgevers voor het jaar 2022 staat op de pagina Premiefactuur.