Zuivelcao’s definitief akkoord

De leden van de vakbonden FNV Voedingsindustrie, CNV Vakmensen en De Unie hebben ingestemd met de gemaakte afspraken over de cao’s in de zuivelsector. Daarmee zijn de afspraken over de nieuwe reguliere cao’s en de pensioen-cao voor de zuivelsector definitief. De afspraken zijn de uitkomst van de onderhandelingen tussen de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en de 3 vakbonden.

Naast de arbeidsvoorwaarden cao zijn afspraken gemaakt over pensioen. Deze gaan onder andere over de indexatie van de opgebouwde pensioenen (die niet bij BPZ zijn ondergebracht) en verhoging van de premie bij BPZ vanaf 2026. De pensioen-cao heeft een looptijd van 5 jaar. De cao’s gaan met terugwerkende kracht in per 1 januari 2021.

Pensioen-cao zuivelsector (pdf)