AOW-leeftijd blijft nog even 67 jaar

Onlangs maakte de minister bekend dat ook in 2027 de AOW-leeftijd 67 jaar is. De overheid kijkt aan het einde van elk jaar of de levensverwachting verandert. Als de levensverwachting stijgt, dan stijgt ook de leeftijd waarop we voor het eerst AOW uitkering van de overheid ontvangen. De afspraak is dat de AOW-leeftijd met 2 maanden stijgt voor elke 3 maanden dat de levensverwachting stijgt. Een eventuele stijging van de AOW-leeftijd gaat 5 jaar later in.

Onlangs heeft het CBS berekend dat de levensverwachting van een 65-jarige bijna gelijk is aan de levensverwachting van vorig jaar. De levensverwachting voor een 65-jarige bedraagt afgerond 21 jaar (de verwachting is dan ook dat iemand gemiddeld 86 jaar wordt). Concreet betekent dit dat de AOW-leeftijd gelijk blijft in 2027, ofwel de AOW-leeftijd blijft 67 jaar.

Wanneer is de AOW-leeftijd bekend?
De AOW-leeftijd is 5 jaar van tevoren bekend. Dit is nu bekend:
  • In 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden.
  • In 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 7 maanden.
  • In 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden.
  • In 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar.

Vervolgens blijft de AOW-leeftijd gelijk aan 67 jaar in 2025, 2026 en nu dus ook 2027. U kunt op de website van de SVB uw geboortedatum invullen en zien wanneer u AOW krijgt. In januari is nieuwe AOW-leeftijd van 2027 daarin verwerkt.

Bent u geboren na 31 december 1960?
Dan is uw AOW-leeftijd nog niet bekend. De afspraak is dat de AOW-leeftijd 5 jaar van te voren bekend gemaakt wordt. Kijk op de website van de SVB.

Bij BPZ gaat u standaard met pensioen als u 68 jaar bent
Voordat u met pensioen gaat, kunt u een aantal keuzes maken. Zo kunt u eerder of later met pensioen zodat dit bijvoorbeeld beter aansluit op uw AOW, u kunt eerst een hoger en dan een lager pensioen ontvangen of met deeltijdpensioen. In Mijn pensioen kunt u berekenen wat bepaalde keuzes voor uw pensioen betekenen.