Wat krijgt mijn partner als ik overlijd?

Bent u samenwonend, getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan wilt u uw partner goed achterlaten in het geval dat u (onverwacht) overlijdt. Om uw partner financieel te ondersteunen is er een partnerpensioen bij BPZ.

Wanneer krijgt mijn partner een partnerpensioen?
Of uw partner na uw overlijden een partnerpensioen krijgt, hangt af van het moment van overlijden. Het partnerpensioen bij BPZ is verzekerd op risicobasis. Dat betekent dat het partnerpensioen vervalt als u ons pensioenfonds verlaat, of als u met pensioen gaat. Voor u en uw partner is het goed om te weten wat u wel en niet kunt verwachten aan inkomen als u (onverwacht) overlijdt. Heeft u kinderen? Dan is er ook een wezenpensioen bij BPZ, meer informatie hierover vindt u op de pagina Kinderen.

In dit artikel nemen we u op hoofdlijnen mee over wat er geregeld is voor het partnerpensioen.

 • Bent u deelnemer van ons pensioenfonds en overlijdt u?
  Dan krijgt uw partner het partnerpensioen dat u tot uw 68e had kunnen opbouwen.

 • Bent u geen deelnemer meer aan ons pensioenfonds en overlijdt u?
  Als u uit dienst gaat, vervalt de verzekering voor het partnerpensioen. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, ruilen wij standaard bij uitdiensttreding een deel van uw ouderdomspensioen uit voor pensioen voor uw partner en/of kinderen. Zo hebben uw partner en/of kinderen toch een pensioen als u overlijdt. Uw ouderdomspensioen wordt door deze uitruil wel lager. Woont u samen op het moment dat u uit dienst gaat? Dan kunt u ervoor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen uit te ruilen voor partnerpensioen. In de brief die u ontvangt als u uit dienst gaat, leest u meer over hoe u dit kunt aanvragen.

 • Gaat u met pensioen?
  Wilt u een partnerpensioen voor uw partner regelen voor het geval u overlijdt na uw pensioendatum? Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, ruilen wij bij pensionering standaard een deel van uw ouderdomspensioen uit voor pensioen voor uw partner en/of kinderen. Woont u samen op het moment dat u met pensioen gaat? Dan krijgt u de keuze om een gedeelte van uw ouderdomspensioen uit te ruilen voor een partnerpensioen. Uw partner ontvangt dit pensioen na uw overlijden.

In welke situaties moet u iets doen?

 • Woont u in het buitenland?
  Meld uw partner zelf bij ons aan via Mijn pensioen. Stuur ons ook een kopie van de huwelijksakte of het geregistreerd partnerschap. Woont u in Nederland? Dan hoeft u uw partner niet zelf aan te melden. Want dan stuurt de gemeente waar u woont ons de gegevens van uw partner.

 • Gaat u uit dienst?
  En wilt u uw ouderdomspensioen niet uitruilen voor partnerpensioen? Of wilt u een groter of kleiner deel van uw ouderdomspensioen uitruilen? Geef dit dan binnen 2 maanden na uw uitdiensttreding aan ons door.

 • Gaat u op uw 68e met pensioen?
  U krijgt u 6 maanden van tevoren een aanvraagformulier van ons. Geef uw keuze hierop aan en stuur het aanvraagformulier uiterlijk 3 maanden voor uw pensioendatum aan ons terug.

 • Gaat u eerder met pensioen?
  Neem dan zelf uiterlijk 3 maanden voor uw gewenste pensioendatum contact met ons op. We berekenen uw pensioen opnieuw, volgens de regels in het pensioenreglement. U krijgt van ons een offerte met alle bedragen na de uitruil. Als u hiermee akkoord gaat, regelen we het verder voor u.

Meer weten over wat uw partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt?
Alle bedragen staan op uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO). U vindt dat bij Mijn pensioen. Op onze website staat meer over wat uw partner en/of kinderen voor pensioen moeten doen bij uw overlijden. Ons telefoonnummer en e-mail vindt u bij Contact.