DNB stemt in met geactualiseerd herstelplan

DNB is op 19 mei 2021 akkoord gegaan met het geactualiseerde herstelplan van BPZ. In het herstelplan staat hoe de beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar weer op het voorgeschreven minimum van 117,1% komt.

Herstelplan
De beleidsdekkingsgraad van BPZ was lager dan het voorgeschreven minimum. Het bestuur moest daarom in 2015 een herstelplan maken. Het bestuur moet het herstelplan elk jaar actualiseren. Het bestuur heeft het herstelplan per 1 januari 2021 geactualiseerd. Het geactualiseerde herstelplan is bij DNB ingediend. DNB heeft nu ingestemd met dit herstelplan.

Geen aanvullende maatregelen nodig
Het herstelplan is opgesteld volgens de regels van DNB. Deze regels gaan uit van rente- en rendementsverwachtingen. Volgens deze regels herstelt het pensioenfonds op tijd. Het pensioenfonds hoeft gelukkig dus niet te korten op de opgebouwde pensioenen.

Volledigheidshalve merken wij wel op dat de pensioenopbouw als gevolg van de lage rente is verlaagd in 2021. Lees onze eerdere berichten daarover.

Actuele situatie
De actuele dekkingsgraad is inmiddels gestegen. Het bestuur verwacht dat op basis van de actuele situatie geen aanvullende maatregel zoals korten nodig zijn. Het ijkpunt voor het herstelplan is de situatie per 31 december van het jaar. Maandelijks publiceren wij de actuele dekkingsgraad.

Lees meer over de dekkingsgraad en ons herstelplan.