Betaaldata premienota

De hoogte van de premie die de werkgever betaalt wordt jaarlijks berekend. Met de nota van mei, ontvangen de werkgevers de geactualiseerde premie van 2021 én een correctienota voor de 1e maanden van 2021.

Het is belangrijk dat de premienota binnen de gestelde termijn van 14 dagen wordt betaald.

Het betaalschema voor werkgevers staat op de pagina Premiefactuur.