Individuele waardeoverdrachten worden weer verwerkt

In het geval een pensioenfonds een dekkingsgraad heeft van minder dan 100%, dan zit het pensioenfonds in een zogenaamde ‘onderdekking’. In dat geval mag het pensioenfonds niet meewerken aan een waardeoverdracht, voor zolang als de onderdekking duurt. Komt de dekkingsgraad van het pensioenfonds weer boven de 100%, dan is het pensioenfonds weer verplicht om mee te werken aan de waardeoverdracht.

BPZ is sinds maart 2021 uit de onderdekking
Vanaf juni 2020 was de dekkingsgraad helaas onder de 100%. De dekkingsgraad van maart 2021 is boven de 100% gekomen en daardoor mag BPZ weer waardeoverdrachten verwerken.

Wat moet u doen?
Als u in de periode van juni 2020 tot en met maart 2021 een aanvraag heeft ingediend voor een individuele inkomende of uitgaande waardeoverdracht, dan wordt de verwerking hiervan door ons vanaf april weer opgepakt. U hoeft zelf niets te doen. U krijgt informatie over hoe het verder gaat met uw waardeoverdracht.

Meer over waardeoverdracht