Nieuwe wetgeving over duurzaamheid

Onlangs is er een nieuwe wet (SFDR) in werking getreden die financiële instellingen, en dus ook pensioenfondsen, verplicht om informatie geven over het duurzaamheidsbeleid.

SFDR staat voor ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’. Dit is een onderdeel van de European Green Deal. Dit is een reeks van initiatieven van de Europese Commissie om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken, en daarmee het eerste klimaat neutrale continent te worden. Het doel van de SFDR is de transparantie over duurzaamheid te vergroten, waardoor het voor u begrijpelijker wordt hoe duurzaamheid een rol speelt in de pensioenregeling en beleggingen van het pensioenfonds.

Meer weten?
Lees dan Waarin belegt BPZ?