Actie 'Waardeoverdracht klein pensioen'

Vanaf april start de landelijke actie 'automatische waardeoverdracht klein pensioen'.

Sinds 1 januari 2019 is in de wet opgenomen dat pensioenfondsen en verzekeraars kleine pensioenen automatisch mogen overdragen. Kleine pensioenen zijn pensioenen lager dan € 503,24 (in 2021) per jaar. Uitgangspunt is dat het kleine pensioen wordt overgedragen naar de partij waar u nu pensioen opbouwt als deelnemer.

Voor pensioenen die zijn opgebouwd na 2018 wordt een klein pensioen al automatisch overgedragen. Voor kleine pensioenen die zijn opgebouwd vóór 1 januari 2018 is nu een 'bulkactie' gestart door verschillende pensioenfondsen en verzekeraars. Niet alle pensioenfondsen doen hieraan mee. BPZ heeft er voor gekozen om wel mee te doen met deze gezamenlijke actie.

De reden hiervoor is dat u hierdoor niet op verschillende plekken kleine pensioenen heeft staan. Hierdoor heeft u een overzichtelijker pensioen. Een tweede reden dat BPZ meedoet aan deze actie is dat de kosten van het beheren van kleine pensioenen hoog zijn. De kosten voor BPZ dalen door de kleine pensioenen over te dragen. Deze actie loopt vanaf april 2021 en zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 volledig zijn afgerond.

Heeft u een klein pensioen van voor 2018?
U kunt inloggen bij Mijn pensioen om te zien of u bij BPZ  heeft opgebouwd. Dit gaat om pensioenen van maximaal € 503,24 op jaarbasis. Ook kunt u inloggen op mijnpensioenoverzicht.nl om te zien bij welke pensioenuitvoerders u nog meer pensioen heeft opgebouwd. Pensioenen van maximaal € 2,- per jaar, vervallen sinds 2018 automatisch helemaal.

Wat moet u doen?
U hoeft zelf niets te doen. BPZ draagt alle kleine pensioenen automatisch over naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Uw pensioen van BPZ wordt automatisch samengevoegd met het pensioen dat u nu opbouwt bij die andere pensioenuitvoerder. Op deze manier blijft uw pensioen behouden en is het over minder potjes verdeeld. U ontvangt een bericht als de waardeoverdracht is afgerond. Als u geen nieuwe pensioenuitvoerder heeft, omdat u niet ergens anders pensioen opbouwt, dan blijft het pensioen bij BPZ tot het moment dat er wel een nieuwe pensioenuitvoerder bekend is of u de pensioenleeftijd heeft bereikt.

Heeft u vragen hierover?
Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bellen of een e-mail sturen.