Het herstelplan 2021 is vastgesteld

Het belanghebbendenorgaan en het bestuur van BPZ hebben op 9 maart 2020 het herstelplan 2021 vastgesteld.

Het pensioenfonds heeft een dekkingsgraad die onder de vereiste dekkingsgraad van ongeveer 117,1% (eind 2020) ligt. Dit betekent dat BPZ een herstelplan moet hebben. Het bestuur heeft het herstelplan per 1 januari 2021 geactualiseerd en bij DNB ingediend. Naar verwachting is BPZ eind 2028 uit herstel en dus binnen de maximale termijn van 10 jaar.

Omdat BPZ volgens het herstelplan automatisch herstelt, zijn er geen extra maatregelen nodig. Op basis van het herstelplan verwachten wij nauwelijks tot geen indexatie (toeslagen) te kunnen verlenen.

DNB moet nog instemmen met het herstelplan. U wordt hierover geïnformeerd zodra dit het geval is.