Onbetaald verlof en pensioen

Soms is het nodig om even tijd te nemen voor uzelf. Er zijn tal van redenen te noemen waarom even een korte periode niet werken een goede oplossing is. U wilt bijvoorbeeld een studie volgen, u wilt meer tijd doorbrengen met uw zieke partner of u heeft de zorg voor uw kinderen tijdens de lockdown.

Vraag uw werkgever wat er voor u mogelijk is
Veel werkgevers zijn bereid om mee te werken zodat een werknemer onbetaald verlof kan opnemen. Let hierbij wel op dat dit niet alleen gevolgen heeft voor uw salaris, maar ook voor uw pensioen. Bij onbetaald verlof blijft u in dienst bij uw werkgever en blijft u ook deelnemer aan het pensioenfonds, maar u ontvangt geen of minder salaris en bouwt tijdelijk geen of minder pensioen op.

Welke soorten onbetaald verlof zijn er?
Onder onbetaald verlof vallen onder andere:

  • ouderschapsverlof
  • sabbatsverlof
  • studieverlof
  • bevallingsverlof
  • levensloopverlof
  • zorgverlof

Uw pensioenopbouw kan dan tijdelijk worden gestopt. Maar zwangerschapsverlof is een andere vorm van verlof. Uw pensioenopbouw gaat dan wel gewoon door.

Is er iets geregeld voor mijn partner en kinderen tijdens onbetaald verlof?
Er is tijdens onbetaald verlof geregeld dat u voor maximaal 18 maanden verzekerd blijft voor het partnerpensioen en wezenpensioen. U partner en of kinderen ontvangen dus een uitkering mocht u gedurende het onbetaald verlof komen te overlijden.

Wat moet u doen?
Om onbetaald verlof op te nemen maakt u afspraken met uw werkgever. Vraag aan uw werkgever wat er bij onbetaald verlof geregeld is en welke gevolgen dit voor uw financiƫle situatie heeft. Kiest u voor onbetaald verlof dan informeert uw werkgever het pensioenfonds. U hoeft zelf geen contact op te nemen.