Pensioenverdeling bij scheiden verandert in 2022

Als u en uw partner besluiten uit elkaar te gaan, moet er veel geregeld worden. Ook op het gebied van pensioenen moet u samen enkele zaken regelen. De huidige wetgeving is zo ingericht dat ex-partners via hun pensioenregeling financieel levenslang met elkaar verbonden zijn.

Uw ex-partner heeft volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd vanaf uw huwelijk of partnerregistratie tot de scheiding. Dit wordt verevening genoemd. In een echtscheidingsconvenant kunt u ook andere afspraken maken, bijvoorbeeld dat u afziet van elkaars pensioen of dat u een andere verhouding dan 50% aanhoudt.

Om te zorgen dat het pensioenfonds de gemaakte (standaard)verdeling aan de juiste partner uitkeert, moet u dit binnen 2 jaar na scheiding bij het pensioenfonds melden. Ook als u de standaardverdeling (verevening) wilt toepassen, is dat nodig. Wij betalen dan vanaf uw pensioendatum het deel waar uw ex-partner recht op heeft rechtstreeks aan hem of haar uit.

Meldt u uw scheiding niet binnen 2 jaar? Dan bent u verplicht om het deel waar u ex-partner recht op heeft, zélf aan hem of haar over te maken tot uw overlijden. Als u ervoor kiest om eerder of later met pensioen te gaan, heeft uw ex-partner ook vanaf dat moment recht op een uitkering. De uitkering van het ouderdomspensioen loopt door tot u overlijdt. U bent dus na uw scheiding, via uw pensioen nog steeds aan elkaar verbonden.

Lees over wat u moet doen bij Scheiden.

Wet Verdeling pensioen bij scheiding gaat in op 1 januari 2022
Vanaf 1 januari 2022 wijzigt de standaardverdeling en krijgt de ex-partner een eigen pensioenrecht. Hierdoor blijven ex-partners na hun relatie, voor hun pensioen niet meer (levenslang) aan elkaar verbonden. Wat geldt er vanaf 1 januari 2022?

  • Elke partner blijft recht houden op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.
  • De ex-partner die recht heeft op een deel van het pensioen van de andere partner krijgt een eigen pensioenrecht. Dat wordt ook wel 'conversie' genoemd.
  • De ex-partner die een deel van het pensioenrecht krijgt, kan zelf bepalen wat hij of zij met dat deel van het pensioen doet. Zo kan diegene het pensioen eerder of later laten ingaan. Maar ook kan hij of zij kiezen voor een hoog-laagpensioen. Nadat de scheiding is verwerkt heeft u dus niets meer te maken met uw ex-partner als het om pensioen gaat.

De ex-partners hoeven niets te doen als ze het eens zijn met deze (nieuwe) wettelijke regeling. Andere afspraken zijn mogelijk, maar die moeten bij de scheiding gemaakt worden. De ex-partners moeten afwijkende afspraken binnen 6 maanden aan het pensioenfonds doorgeven.