Een deel van uw pensioen in één keer opnemen, misschien kan het vanaf 2022

Waarschijnlijk is het mogelijk om vanaf 2022 te kiezen om een deel van uw opgebouwde pensioen in een keer op te nemen.

Als u hiervoor kiest dan krijgt u tot maximaal 10% van uw opgebouwde pensioen bij pensionering direct op uw rekening gestort
Het is hierbij belangrijk dat u zich beseft dat het opnemen van een bedrag in één keer wel betekent dat u een lagere maandelijkse pensioenuitkering krijgt, en dat dit mogelijk gevolgen heeft voor uw belastingaangifte en de toeslagen die u ontvangt.

Het geld is vrij te besteden
De mogelijkheid om een deel van het pensioenbedrag in één keer te laten uitbetalen, is een van de onderdelen van het nieuwe pensioenstelsel. Als u hiervoor kiest, dan wordt het bedrag uitgekeerd op het moment dat als u met pensioen gaat. Er zijn geen voorwaarden waar u het geld aan moet besteden.

Kiezen tussen hogere uitkering of bedrag in één keer
Bij BPZ is het mogelijk om te kiezen om tijdelijk een hoger maandelijks pensioen te ontvangen. In het wetsvoorstel is het echter niet mogelijk om voor een pensioenbedrag in één keer te kiezen EN tegelijk ook voor eerst een hogere maandelijkse pensioenuitkering. U moet dus kiezen OF u een bedrag in één keer wilt of tijdelijk een hogere uitkering. Laat u zich voor u met pensioen gaat hier goed over informeren voordat u een keuze maakt.

LET OP: Het heeft mogelijk gevolgen voor uw belastingaangifte en toeslagen
Een bedrag in één keer op uw bankrekening laten storten, kan gevolgen hebben voor uw belastingaangifte en eventuele toeslagen die u krijgt. Wat de effecten hiervan zijn, hangt onder andere af van de hoogte van het uitgekeerde bedrag in één keer en uw persoonlijke situatie. Een gedachte is om het eenmalige bedrag in het jaar volgend op uw pensionering uit te keren. Dit scheelt mogelijk belasting. Of dit ook echt een mogelijkheid wordt, is nog onzeker.

Het wetsvoorstel hierover moet nog behandeld worden in de Eerste Kamer
Het wetsvoorstel hierover werd begin september ingediend en is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer. Nu volgt nog een Eerste Kamerbehandeling en de verwachting is dat eind dit jaar de wetgeving definitief wordt vastgesteld. We houden u hierover op de hoogte.

Het is nog niet mogelijk om bedragen te noemen of berekeningen te maken
Als de wetgeving uiteindelijk definitief is vastgesteld, dan biedt ook BPZ de mogelijkheid om vanaf 2022 een bedrag in één keer op te nemen. Op dit moment kunnen we nog niet zeggen wat het in uw geval kan betekenen. We kunnen u dus nog geen berekeningen geven of voorbeeldbedragen noemen.