Wat betekent geboorteverlof voor uw pensioen?

Verwachten u en uw partner binnenkort een baby dan komt er van alles op u af de komende periode. Zo ook het regelen van het geboorteverlof met uw werkgever. Dit heeft mogelijk ook gevolgen voor uw pensioen. In dit nieuwsbericht leest u hier meer over.

Wat is geboorteverlof?
Na de geboorte van uw baby, heeft de partner van degene die is bevallen wettelijk recht op één week verlof. Tijdens dit geboorteverlof betaalt uw werkgever het loon door en wordt ook de pensioenopbouw in die periode voortgezet. Dit is een geruststellende gedachte. U kunt dit verlof opnemen binnen 4 weken na de geboorte van uw baby.

Wat is het aanvullende geboorteverlof?
Sinds 1 juli 2020 is er een mogelijkheid op aanvullend geboorteverlof van minimaal 1 week en maximaal 5 weken. De CAO in de Zuivelindustrie biedt u de mogelijkheid voor aanvullend geboorteverlof van maximaal vijf weken. Eerst neemt u de week die u wettelijk al had op en daarna het aanvullende deel. Voor het aanvullende deel krijgt u iets meer de tijd om het op te nemen. Dit verlof neemt u namelijk op binnen 6 maanden na de geboorte van uw baby. Tijdens het aanvullend geboorteverlof krijgt u geen loon. Wel krijgt u een uitkering van het UWV van maximaal 70% van het maximum dagloon. Dit bedrag wordt via uw werkgever uitbetaald.

Hoe zit het met mijn pensioenopbouw tijdens het geboorteverlof?
Tijdens de eerste week geboorteverlof loopt uw pensioenopbouw gewoon door. Voor het aanvullende geboorteverlof wordt in de CAO verwezen naar de uitkering van het UWV. De pensioenopbouw loopt dus niet door tijdens deze periode, tenzij u hierover met uw werkgever andere afspraken maakt. Als u andere afspraken met uw werkgever maakt, dan dient u ook af te spreken wie de premie voor de pensioenopbouw betaald: uzelf of uw werkgever. Uw werkgever geeft aan BPZ door welke afwijkende afspraken zijn gemaakt.