Prognosetafel AG2020 zorgt voor hogere dekkingsgraad BPZ

Voor BPZ is de ontwikkeling van de levensverwachting belangrijk om een inschatting van de toekomstige geldstromen te kunnen maken en zo voorzieningen vast te stellen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Prognosetafel van het Actuarieel Genootschap (AG).

Elke 2 jaar wordt een nieuwe Prognosetafel gepubliceerd
Op 9 september is de nieuwe Prognosetafel AG2020 gepubliceerd, deze vervangt de versie uit 2018. De impact die COVID-19 heeft op de levensverwachting is op dit moment nog niet in kaart gebracht en zal dan ook pas bij de Prognosetafel AG2022 zichtbaar worden.

Het AG concludeert dat de levensverwachting in de toekomst naar verwachting nog steeds zal stijgen, maar dat deze stijging minder snel zal verlopen in vergelijking met AG2018.

Tabel - De levensverwachting vanaf 2021

levensverwachting vanaf 2021

Het bestuur heeft het effect bekeken
Het bestuur heeft het effect van de nieuwe prognosetafel op de Technische Voorziening bij BPZ bekeken. De Technische Voorziening (TV) is het vermogen dat het pensioenfonds nodig heeft om de toegezegde pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. De TV is door de nieuwe prognosetafel gedaald met 2,8%. Daardoor is de dekkingsgraad is gestegen met 2,9%-punt.

Tabel - Vergelijking BPZ Prognosetafel 2018 met 2020

vergelijking 2018 met 2020

De dekkingsgraad per 31 augustus 2020 is opgesteld met de Prognosetafel AG2020
De actuele dekkingsgraad per 31 augustus 2020 bedraagt 103,1%. De beleidsdekkingsgraad bedraagt 99,4%. Lees meer over de financiële situatie van het pensioenfonds.