Aanbeveling Ombudsman Pensioenen Jaarverslag 2019

De Ombudsman Pensioenen heeft in haar jaarverslag over 2019 aanbevelingen gedaan over hoe een pensioenfonds moet omgaan met het niet op tijd aanvragen van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

De aanbeveling van de Ombudsman Pensioenen luidt als volgt:
"Pensioenfondsbesturen maak een redelijk beleid over hoe om te gaan met mensen die niet tijdig vragen om premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en leg het beleid goed uit op de eigen website."

In artikel 37 Pensioenwet is opgenomen dat het UWV sinds 2011 de pensioenuitvoerder informeert over de arbeidsongeschiktheid van deelnemers. BPZ voldoet aan deze wetgeving en krijgt van het UWV alle benodigde informatie toegestuurd. Iedere aanvraag wordt zo snel als mogelijk in behandeling genomen. Als zich een situatie voordoet waarbij iemand niet door het UWV gemeld is en dat er toch sprake is van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, zal het bestuur dit individuele geval beoordelen.

Hoe werkt premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid bij BPZ?
BPZ kent een regeling van voortzetting pensioenopbouw bij WIA uitkering (artikel 35 Pensioenreglement).

Bent u minder dan 2 jaar ziek?
Als u ziek bent, betaalt uw werkgever maximaal 2 jaar (104 weken) uw salaris door. In het 1e jaar krijgt u het volledige salaris. U bouwt in dat jaar ook volledig pensioen op. In het 2e ziektejaar kan het salaris lager liggen op basis van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken daarover. U bouwt pensioen op over het salaris dat uw werkgever aan ons doorgeeft.

Bent u langer dan 2 jaar ziek en meer dan 35% arbeidsongeschikt?
U krijgt een WIA-uitkering van de overheid. U blijft pensioen opbouwen. Het pensioenfonds betaalt mee aan uw pensioenpremie.

Wat moet u doen?
U hoeft hiervoor zelf niets door te geven. Uw werkgever geeft uw salaris aan ons door. Ook tijdens de eerste 2 jaar van uw ziekte.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Als u een WIA-uitkering heeft, betaalt het pensioenfonds mee aan uw pensioenpremie. Hoeveel we meebetalen hangt af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Als u na 1 januari 2018 arbeidsongeschikt wordt, bouwt u pensioen op over pensioengrondslag A én pensioengrondslag B (variabele salaris).

Wordt u meer of minder arbeidsongeschikt?
Geef dit dan altijd door aan het pensioenfonds. Stuur ons een kopie van uw nieuwe UWV-beschikking.

Bent u ziek of arbeidsongeschikt en heeft u vragen over uw pensioen?
U kunt ons bellen of een e-mailbericht sturen.