Aanbeveling Ombudsman Pensioenen Jaarverslag 2018

In het jaarverslag van 2018 deed de Ombudsman een aanbeveling over de klachtenprocedure.

De aanbeveling van de Ombudsman Pensioenen in 2018 luidde:
"Erken elke uiting van ongenoegen als een klacht en maak de klachtenprocedure zichtbaar (vindbaar) op de website."

BPZ neemt klachten uiterst serieus
Wanneer iemand een uiting van ongenoegen uit wordt hier op een serieuze manier mee omgegaan, ook wanneer het niet als klacht wordt ingediend. De deelnemers- en werkgeversadministratie doen hun uiterste best om iedereen vriendelijk en volledig te woord te staan. Helaas gebeurt het wel eens dat dit niet voldoende blijkt te zijn, waardoor een deelnemer of werkgever als nog niet volledig tevreden is. In dat geval kan een klacht ingediend worden.

BPZ heeft hiervoor een Klachten- en geschillenregeling opgesteld
De stappen die doorlopen kunnen worden zijn op hoofdlijnen als volgt:

1. Bij de administratie kan een klacht worden ingediend. De klacht wordt in beginsel binnen 4 weken afgehandeld.
2. Als de klacht niet naar tevredenheid is opgelost door de administratie, kan beroep worden ingediend bij het bestuur. Het bestuur reageert in beginsel binnen 4 weken op de klacht.
3. Als de klacht alsnog niet naar tevredenheid is opgelost, kan de klager beroep doen bij de Ombudsman Pensioenen.
4. In principe volgt het bestuur het advies van de Ombudsman Pensioenen op. Als het bestuur het advies van de Ombudsman vervolgens niet wenst op te volgen, dan kan de klager het besluit voorleggen aan de geschillencommissie of de rechter.

Bent u ontevreden of heeft een concrete klacht?
U kunt uw ongenoegen en klachten over BPZ melden bij de pensioenadministratie. U kunt ons bellen of een e-mailbericht sturen.