Jongerencampagne is ook bij BPZ van belang

Het onderwerp pensioen is bij de meeste mensen niet erg populair. Zeker niet bij jongeren (25-35 jarigen). Maar bijna alle mensen die gaan werken krijgen te maken met een pensioenregeling. Zo ook in de zuivelindustrie. Elke maand betaalt u via uw werkgever mee aan uw pensioen. Het is dan ook van belang dat u weet wat er met dat geld wordt gedaan en waar u als u met pensioen gaat wel en niet op mag rekenen.

Weet u bijvoorbeeld ook wat u moet doen in verband met uw pensioen als u gaat samenwonen, trouwen of misschien een kind krijgt? Of als u misschien van baan verandert?

De jongerencampagne 'Nu iets doen aan je pensioen' maakt het belang van pensioen duidelijk en maakt inzichtelijk wat pensioen is. BPZ steunt deze campagne en hoopt dat meer jongeren zich verdiepen in wat zij zelf moeten doen aan hun pensioen.

In verschillende pensioen-shorties wordt door niemand minder dan Willie Wartaal in ultrakorte podcasts op een leuke manier toegelicht wat u moet weten over pensioen. Daarnaast wordt met animatiefilmpjes uitgelegd hoe de pensioenopbouw in elkaar zit en worden misvattingen over pensioen ontkracht.

Het bestuur van BPZ adviseert dan ook om nu iets te doen aan uw pensioen. De eerste stap is om een kijkje te nemen op nuietsdoenaanjepensioen.nl.