DNB stemt in met geactualiseerd herstelplan

DNB is op 4 juni 2020 akkoord gegaan met het geactualiseerde herstelplan van BPZ. In het herstelplan staat hoe de beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar weer op het voorgeschreven minimum van 118,5% komt.

Herstelplan
De beleidsdekkingsgraad van BPZ was lager dan het voorgeschreven minimum. Het bestuur moest daarom in 2015 een herstelplan maken. Het bestuur moet het herstelplan elk jaar actualiseren. Het bestuur heeft het herstelplan per 1 januari 2020 geactualiseerd. Het geactualiseerde herstelplan is bij DNB ingediend. DNB heeft nu ingestemd met dit herstelplan.

Aanvullende maatregelen niet nodig
Het herstelplan is opgesteld volgens de regels van DNB. Deze regels gaan uit van rente- en rendementsverwachtingen. Volgens deze regels herstelt het pensioenfonds automatisch binnen de wettelijke termijn. Aanvullende maatregelen, zoals bijvoorbeeld een korting op de pensioenen, zijn op dit moment niet nodig. Via deze website houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

Actuele situatie
De actuele dekkingsgraad is inmiddels als gevolg van de Corona crisis lager dan de stand op 1 januari 2020. Toch verwacht het bestuur dat ook op basis van de actuele situatie geen aanvullende maatregel zoals korten nodig is. Het ijkpunt voor het herstelplan is de situatie per 31 december van het jaar. Maandelijks publiceren wij de actuele dekkingsgraad op de website. Lees meer over de dekkingsgraad en ons herstelplan.