Uitkomsten haalbaarheidstoets 2020 BPZ

BPZ is geslaagd voor de haalbaarheidstoets in 2020. Het pensioenresultaat ligt zelfs boven de 100%. Op basis van deze toets zou u dus uit mogen gaan van een volledig geïndexeerd pensioen. Dat is op zich wel bijzonder nieuws in deze tijden, en zeker op korte termijn eigenlijk niet mogelijk.

Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen elk jaar een haalbaarheidstoets (HBT) uitvoeren. De uitgangspunten zijn door De Nederlandsche Bank (DNB) voorgeschreven. De HBT geeft inzicht in de samenhang tussen de financiële opzet, het verwachte pensioenresultaat en de risico’s.

In 2015 heeft het bestuur van BPZ in overleg met sociale partners, het belanghebbendenorgaan en de raad van toezicht de lange termijn risicohouding vastgelegd door ondergrenzen voor het pensioenresultaat te bepalen. Het verwachte pensioenresultaat wordt elk jaar aan deze grenzen getoetst. Dat gebeurt met de HBT.

De uitkomsten van de HBT’s voldeden tot en met 2018 aan deze vastgestelde grenzen. Daarmee onderbouwde het pensioenfonds dat het beleid evenwichtig en realistisch is en dat het premiebeleid haalbaar is. Dat wil zeggen dat het pensioenfonds volgens de HBT geen te hoge of onrealistische verwachtingen schepte.

Voor de HBT 2019 waren deze berichten minder optimistisch. De uitkomst van de HBT 2019 voldeed niet aan de vastgestelde ondergrens voor het pensioenresultaat. Het verwachte pensioenresultaat was lager, namelijk 88,4%, dan de vastgestelde ondergrens van 90%. Deze 90% betekent dat de pensioenuitkomst bij BPZ naar verwachting 90% bedraagt van een volledig met prijzen geïndexeerd pensioen.

Door de nieuwe gunstiger uitgangspunten van DNB, en de verlaging van de opbouw per 1 januari 2020 voldoet de HBT 2020 weer aan de ondergrens. Het pensioenresultaat is namelijk 104,8%. Ondanks dit positieve resultaat maakt het bestuur van BPZ wel een voorbehoud bij deze uitkomst. Door de Corona crisis zijn de financiële markten namelijk volop in beweging, zowel de aandelenkoersen als de rente zijn gedaald.

De actuele dekkingsgraad is per eind april slechts 94,7%. De kans is dus klein dat er per 1 januari 2021 geïndexeerd zal worden. Belangrijk is ook dat dit pensioenresultaat van meer dan 100% gebaseerd is op de verlaagde pensioenopbouw van 1,35%. De opbouw ouderdomspensioen per jaar was 1,7% in 2019.

Doordat het nog onduidelijk is hoe de financiële markten zich gaan ontwikkelen kan BPZ is het moeilijk om voorspellingen te doen over toekomstige pensioenresultaat. Een hele belangrijke factor is de hoogte van de rente. Deze is op per eind april zelfs negatief. Om een pensioenresultaat van meer dan 100% waar te maken, zal de rente eerst flink moeten stijgen. Helaas is daar nu nog geen zicht op.

Via de website wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.