Het herstelplan 2020 is vastgesteld

Het belanghebbendenorgaan en het bestuur van BPZ hebben op 13 maart 2020 het herstelplan 2020 vastgesteld.

Het pensioenfonds heeft een dekkingsgraad die onder de vereiste dekkingsgraad van ongeveer 118,5% (eind 2019) ligt. Dit betekent dat BPZ een herstelplan moet hebben. Het bestuur heeft het herstelplan per 1 januari 2020 geactualiseerd en bij DNB ingediend. Naar verwachting is BPZ eind 2027 uit herstel en dus binnen de maximale termijn van 10 jaar.

Omdat BPZ volgens het herstelplan automatisch herstelt, zijn er geen extra maatregelen nodig. Op basis van het herstelplan verwachten wij nauwelijks tot geen indexatie (toeslagen) te kunnen verlenen.

DNB moet nog instemmen met het herstelplan. U wordt hierover geïnformeerd zodra dit het geval is.