Effect coronavirus op dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad van ons pensioenfonds (BPZ) is eind februari vastgesteld op 99,3%. Vanaf dat moment zijn de financiële markten er helaas alleen maar slechter op geworden.

Nu het coronavirus zich onder meer naar Europa en de Verenigde Staten heeft verspreid maken beleggers zich zorgen over de gevolgen voor de wereldeconomie. Daardoor zijn zowel de rente als de aandelenkoersen fors gedaald.

BPZ voelt de impact van de financiële markten op 2 manieren. Door de fors gedaalde koersen van aandelen neemt het vermogen af. Door de lagere rente is er volgens de rekenregels juist meer vermogen nodig om de toegezegde pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. Deze 2 zaken zorgen ervoor dat de financiële situatie - de dekkingsgraad - is verslechterd. De dekkingsgraad bedraagt nu naar schatting ongeveer 94% (dus ca. 5%-punt lager dan eind februari).

Of deze onrust ook op de langere termijn leidt tot een slechtere financiële situatie van het pensioenfonds weten wij nu nog niet. Het blijven op dit moment dagkoersen. De vooruitzichten zijn echter nog altijd ongewis. In de tussentijd houdt BPZ de ontwikkelingen op korte termijn goed in de gaten.

Jaarlijks moeten wij een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). Dit plan is gebaseerd op de situatie per 1 januari 2020. Ook dit jaar dienen wij weer ons herstelplan in. Op basis van dit plan is er geen sprake van kortingen op de opgebouwde pensioenen.

Er is een (kleine) kans dat BPZ in 2021 de pensioenen wel moet verlagen als gevolg van de coronacrisis. Als de rente en aandelenkoersen nog verder omlaaggaan kan BPZ aan het eind van het jaar door de zogenoemde ‘kritische’ dekkingsgraad zakken. Deze kritische dekkingsgraad is in ons crisisplan vastgesteld op ongeveer 86%. Maar nu zitten wij daar nog boven en verwachten wij ook geen kortingen op de opgebouwde pensioenen in 2021.