Uw netto pensioen in 2020

Ontvangt u pensioen van Pensioenfonds Zuivel? Voor 25 januari 2020 is de eerste betaling van 2020. Kort daarna krijgt u van ons een specificatie waarin precies staat hoeveel netto pensioen u in 2020 krijgt.

Wat verandert er in uw netto pensioen in 2020?
U betaalt maandelijks een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) en loonheffing. Dat houden we in op uw bruto pensioen. Het bedrag dat overblijft, is uw netto pensioen. Dit krijgt u op uw bankrekening.

De bijdrage voor de ZVW daalt
De ZVW-bijdrage daalt per 1 januari 2020 van 5,7% naar 5,45% van uw bruto pensioen. U betaalt maximaal € 259,93 per maand. Over uw bruto jaarpensioen boven € 57.232 betaalt u geen bijdrage.

De loonheffing wijzigt
De loonheffing bestaat uit loonbelasting en de premie volksverzekeringen. Per 1 januari 2020 worden de eerste en de tweede belastingschijf samengevoegd. Bovendien wijzigen de belastingtarieven. De belastingtarieven voor de eerste en tweede schijf bedroegen in 2019 18,75% en 20,20%. Deze schijven worden samengevoegd; het belastingtarief wordt 19,45%. Het belastingtarief voor de (nieuwe) tweede schijf wordt 37,35% (was 38,1%). Het belastingtarief voor de (nieuwe) derde schijf wordt 49,5% (was 51,75%).

Uw pensioen werd niet verhoogd
Pensioenfonds Zuivel heeft de pensioenen per 1 januari 2020 niet kunnen verhogen. Dit kan namelijk alleen als de financiële positie van het pensioenfonds dat mogelijk maakt.

Betaaldata
Voor 25 januari 2020 krijgt u uw eerste pensioenuitkering van 2020. We maken uw pensioenuitkering maandelijks vóór de 25e naar u over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat. Feestdagen kunnen voor vertraging zorgen.

Jaaropgave
Ontving u in 2019 ook pensioen van ons? Dan krijgt u voor 1 maart 2020 een jaaropgave over 2019. Deze kunt u gebruiken voor uw belastingaangifte.