Kerncijfers 2020 bekend

Het opbouwpercentage bij BPZ moet per 1 januari 2020 helaas worden verlaagd van 1,7% naar 1,35%. Dit vanwege de in 2019 fors gedaalde rente. Een lage rente maakt de pensioenopbouw duurder. Het opbouwpercentage van 1,35% geldt voor de pensioenopbouw in 2020. Eind 2020 beoordeelt het bestuur de situatie opnieuw. Het nieuwe opbouwpercentage heeft geen gevolgen voor de al opgebouwde of ingegane pensioenen.

Een voorbeeld
Uw vaste salaris is € 26.560 per jaar. U heeft geen variabel salaris. De franchise is € 16.560. U bouwt dus over € 10.000 pensioen op. Dit is uw pensioengrondslag A. U bouwt daarover 1,35% ouderdomspensioen op. Dat is € 135 in dat jaar. Bij een opbouwpercentage van 1,7% zou u € 170 per jaar opbouwen. Heeft uw salaris ook een variabel deel? Dan bouwt u daarover ook 1,35% op. Dat is uw pensioengrondslag B. Het ouderdomspensioen dat u straks krijgt, is een optelsom van alle jaren dat u werkt.

Alle wijzigingen per mail? Geef uw e-mailadres door
Er volgt begin 2020 nog een nieuwsbrief met meer informatie over de wijzigingen per 1 januari 2020. Wilt u de nieuwsbrief niet missen? Geef dan uw e-mailadres door via Mijn pensioen.

Het bestuur heeft ook de kerncijfers voor 2020 vastgesteld
Het maximumloon en de franchise worden verhoogd met de loonstijging in de Zuivelsector.

Bekijk hier de premies en de bedragen voor 2020

  2019   2020
Maximumloon € 66.406 € 68.066
Franchise € 16.156  € 16.560
Premiepercentage (gemiddeld) 17,1%   17,1% 
Opbouwpercentage ouderdomspensioen 1,70% 1,35%
Percentage risico partnerpensioen 1,3125% 1,3125%

 

Geen toeslag per 1 januari 2020
Er wordt per 1 januari 2020 geen toeslag verleend. De beleidsdekkingsgraad moet eind december 2019 minimaal 110% zijn om een toeslag mogelijk te maken. De beleidsdekkingsgraad bedroeg per eind november 103,9% zodat een toeslag helaas niet mogelijk is.