Checklist nabestaandenpensioen ontwikkeld

Kan ik de huur of hypotheek nog wel betalen als mijn partner overlijdt? Het inkomen van samenwonenden en gehuwden kan fors dalen als een van beiden overlijdt. Zeker als er geen nabestaandenpensioen is.

Geldwijzernabestaanden.nl geeft inzicht
Dit is de reden dat het Nibud, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Pensioenfederatie de handen ineen hebben geslagen en samen de online tool geldwijzernabestaanden.nl lanceren. Deze tool geeft een overzicht op maat van de financiële regelingen na overlijden. De organisaties willen het hiermee voor consumenten makkelijker maken om uit te zoeken wat de financiële gevolgen van overlijden voor de nabestaanden zijn.

Krijg ik nabestaandenpensioen?
In 2018 verloren 56.000 samenwonenden en gehuwden, al dan niet met kinderen, hun partner door overlijden. Hierdoor valt ook het inkomen van die partner weg, wat vaak een forse inkomensdaling veroorzaakt. Het hangt van het inkomen van de nabestaande en de eventuele aanvullende financiële regelingen af wat het effect hiervan is op het totale huishoudinkomen. Het wel of niet hebben van een nabestaandenpensioen maakt een groot verschil.

Benieuwd hoe het nabestaandenpensioen binnen BPZ geregeld is?
Lees op deze website over partnerpensioen en wezenpensioen bij Overlijden.

Inkomen voor nabestaanden buiten BPZ
Naast de regeling via ons pensioenfonds bestaat er soms ook recht op een uitkering uit de Algemene Nabestaandenwet (ANW) via de Sociale Verzekeringsbank (SVB.nl). Daarnaast kunnen individuen zelfs iets geregeld hebben zoals een overlijdenrisicoverzekering of eigen vermogen.

Benieuwd naar de gevolgen van overlijden voor uw nabestaanden?
Kijk dan op geldwijzernabestaanden.nl.